BIM Normal Deneme 2 5 2007-02-20T08:16:00Z 2007-02-27T07:34:00Z 2007-02-27T07:34:00Z 1 808 4610 TBMM 38 10 5408 10.6817 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 89

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 22 Şubat 2007 Perşembe  

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, doğalgazda dışa bağımlılığın oluşturduğu sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19857)

2.-   İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Avrupa Parlamentosunun “Türkiye’de Gıda Güvenliği” adlı raporunda geçen bir ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19858)

3.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, doğalgaz alım-satım sözleşmeleri devir ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19859) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2007)

4.-   Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, İran doğalgazında yapılan kesintiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19860)

5.-   Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, bir milletvekili ve oğlunun aldığı ihalelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19861)

6.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Haşim İşcan Kültür Merkezine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19862)

7.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir-Konak kıyısındaki ahşap seyir teraslarının sökülmesi talebiyle açılan davaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19864)

8.-   Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, YÖK’ün yurt dışına gönderdiği borçlu öğrencilere yurt dışı çıkış yasağı konduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19865)

9.-   Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, reklam panolarında yer alan bayram kutlama ilanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19866)

10.-     Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN’ın, bazı trafik kazalarına ve yol güvenliğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19867)

11.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, karayolları güvenliğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19868)

12.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, bütçe görüşmeleri sırasındaki bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/19873)

13.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımlamayı düşündüğü Alevilik ile ilgili temel kaynaklara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/19874)

14.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’daki bazı maden arama ruhsatlarının amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19875)

15.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, maden arama ve işletme ruhsatı için müracaat eden yabancı firmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19876)

16.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, muhtaçlara kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19877)

17.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, BOTAŞ’a tanınan acele kamulaştırma yetkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19878)

18.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’nın su sorunu olan köylerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19879)

19.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya İplikli ve Pamuklu Dokuma Fabrikasının tahsis kararıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19880)

20.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, İstanbul’da bazı kasaplara kurban kesiminde görev verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19881)

21.-     Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19882)

22.-     Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, çalıntı araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19884)

23.-     Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, fahri trafik müfettişliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19885)

24.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Haşim İşcan Kültür Merkezine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19886)

25.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali BULUT’un, Bakanlığın bazı faaliyetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19887)

26.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, TOKİ’nin faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19889)

27.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, görev yeri değiştirilen bürokratlara ve açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19890)

28.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya Devlet Hastanesi ek bina inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19893)

29.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Personel Dağılım Cetveli uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19894)

30.-     Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN’ın, Diyarbakır’daki bir diyaliz merkezinde görülen virüs bulaşma olayına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19895)

31.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, yeşil kart sahiplerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19896)

32.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, TCDD 2. Bölge Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19897)

33.-     Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Türk Telekomun özel servis numarası hizmetinin ücretlendirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19898)

34.-     Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, GSM operatörlerinin sayaç denetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19899)