BIM Normal Deneme 3 6 2007-02-21T17:33:00Z 2007-02-27T07:33:00Z 2007-02-27T07:33:00Z 1 121 693 TBMM 5 1 813 10.6817 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 88

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 21 Şubat 2007 Çarşamba   

 

Rapor

 

            1.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1249) (S. Sayısı: 1344) (Dağıtma tarihi: 21.2.2007) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ ve 84 Milletvekilinin, siyaset ve medya ilişkileri ile basın sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/424) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2007)