BIM Normal Deneme 2 66 2007-02-20T10:35:00Z 2007-02-27T07:33:00Z 2007-02-27T07:33:00Z 1 2412 13749 TBMM 114 32 16129 10.6817 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 87

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 20 Şubat 2007 Salı

 

Tasarılar

 

1.-   Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretaryasının Türkiye’de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı (1/1306) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2007)

2.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun Tasarısı (1/1307) (Plan ve Bütçe, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2007)

 

Teklifler

 

            1.- İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 46 Milletvekilinin; Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/953) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2007)

            2.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 46 Milletvekilinin; Köy Enstitüleri Sistemini Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/954) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2007)

            3. İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun; 31.5.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı Maddesindeki Cetvele Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/955) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2007)

            4.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın; Devlet Sporculuğu Unvanı Verilmesi ve Sporculara Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/956) (Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2007)

 

Raporlar

 

            1.- Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/798) (S. Sayısı: 1279’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/991) (S. Sayısı: 1280’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            3.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Enver Öktem’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/992) (S. Sayısı: 1281’e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            4.- Kocaeli Milletvekili Salih Gün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Salih Gün’ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/993) (S. Sayısı: 1282’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            5.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Ali Arıkan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Eskişehir Milletvekili Mehmet Ali Arıkan’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1003) (S. Sayısı: 1283’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            6.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1016) ( S. Sayısı: 1284’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            7.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç’un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1023) (S. Sayısı: 1285’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            8.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1024) (S. Sayısı: 1286’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            9.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1025) (S. Sayısı: 1287’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            10.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Enver Öktem’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1026) (S. Sayısı: 1288’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            11.- Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1027) (S. Sayısı: 1289’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            12.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1055) (S. Sayısı: 1290’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            13.- Şırnak Milletvekili Mehmet Tatar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1056) (S. Sayısı: 1291’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            14.- Hatay Milletvekili İsmail Soylu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1057) (S. Sayısı: 1292’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            15.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1061) (S. Sayısı: 1293’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            16.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Enver Öktem’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1097) (S. Sayısı: 1294’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            17.- Konya Milletvekili Halil Ürün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1098) (S. Sayısı: 1295’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            18.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1099) (S. Sayısı: 1296’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            19.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1100) (S. Sayısı: 1297’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            20.- Sinop Milletvekili Cahit Can’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1101) (S. Sayısı: 1298’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            21.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1102) (S. Sayısı: 1299’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            22.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1103) (S. Sayısı: 1300’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            23.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1106) (S. Sayısı: 1301’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            24.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1113) (S. Sayısı: 1302’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            25.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Enver Öktem’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1131) (S. Sayısı: 1303’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            26.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1110) (S. Sayısı: 1304’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) (GÜNDEME)

            27.- Mersin Milletvekili Mustafa EYİCEOĞLU ve 23 Milletvekili, Muğla Milletvekili Ali ARSLAN ve 48 Milletvekili ile Antalya Milletvekili Osman KAPTAN ve 24 Milletvekilinin, Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/81, 234, 286)     (S. Sayısı : 1260) (Dağıtma Tarihi: 20/2/2007)

            28.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp AYAR ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli’nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/254, 258) (S. Sayısı: 1273) (Dağıtma Tarihi: 20/2/2007)

 

Meclis Soruşturması Önergesi

 

            1.- Antalya Milletvekili Deniz BAYKAL ve 60 Milletvekilinin, kamu yönetiminde vasıfsız kadrolaşmaya giderek yürütme yetkisini hukuka aykırı kullandığı, İçişleri Bakanlığı üzerindeki gözetme ve düzeltici önlemleri alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği, bazı asayiş olaylarındaki tutumuyla suç delilleri ve adil yargılamaya yönelik hükümlere muhalefet ettiği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN hakkında; Emniyet Teşkilatında hukuk dışı gizli kadrolaşmaya göz yumarak keyfi uygulamalara yol açtığı, görevinin gereklerini yerine getirmeyerek asayiş olaylarına neden olduğu ve yönetim zafiyeti oluşturduğu, bazı asayiş olaylarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda suç delillerine ve adil yargılamaya yönelik hükümlere muhalefet ettiği iddiasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU hakkında; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 257, 281 ve 288 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/13) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) (Dağıtma Tarihi: 20/2/2007)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK ve 25 Milletvekilinin, İznik, Manyas ve Uluabat göllerindeki çevre sorunlarının araştırılarak bölgede sürdürülebilir gelişme sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/2/2007)