BIM Normal Deneme 2 57 2007-01-22T08:53:00Z 2007-02-27T07:33:00Z 2007-02-27T07:33:00Z 1 2551 14547 TBMM 121 34 17064 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 86

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 19 Şubat 2007 Pazartesi  

 

Tasarı

 

            1.- Elektronik Ortamda İşlenen Suçların Önlenmesi ile 2559 ve 2937 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1305) (Plan ve Bütçe, İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2007)

 

Teklif

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve 8 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/952) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2007)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Manavgat’ta denizcilik konusunda yükseköğretim programı açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2527) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, bir futbol maçının bilet fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20758) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/2/2007)

2.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Türk Petrol Kanunundaki bazı düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20759) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

3.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, yabancı mimar ve mühendislere çalışma izni tanınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20760) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

4.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, TÜPRAŞ’ın bir grup hissesinin satışının iptaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20761) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

5.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, bazı kişilerin mal varlığı ve vergi bilgilerinin yasadışı sorgulandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20762) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

6.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, derin devlet konusundaki bir sözüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20763) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

7.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, depremle ilgili projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20764) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

8.-   Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, kırdan kente göçe yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20765) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

9.-   İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, yürürlükten kaldırılan düzenleyici işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20766) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

10.-     İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, arıcılığa yönelik yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20767) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

11.-     İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, bilinmeyen numaralar servisinin ücretlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20768) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

12.-     Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU’nun, bir köyün isminin değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20769) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

13.-     Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, Filyos Serbest Bölgesi Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20770) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

14.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, asgari ücretteki net artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20771) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

15.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Emniyet Genel Müdürlüğüne atama yapılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20772) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

16.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, doğalgazın fiyatlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20773) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

17.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, benzin ve mazotun fiyatlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/207774) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

18.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, fuel-oilin fiyatlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20775) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

19.-     Mersin Milletvekili Ersoy BULUT’un, özelleştirme sonucu geçici olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20776) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

20.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’un, bazı görevlere yapılan atamalara ve atama kararnamelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20777) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

21.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, AB sürecinde kimyasallar politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20778) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

22.-     Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Acarkent’teki gayrimenkul sahiplerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20779) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

23.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20780) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

24.-     Muğla Milletveli Hasan ÖZYER’in, şahıslar adına tapu çıkartılan orman arazilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20781) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

25.-     İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, İzmir’de hava ölçüm çihazı kurulmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20782) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

26.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, petrol boru hattının Ceyhan’da yol açtığı çevre sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20783) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

27.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Suriye’nin Hatay’ı kendi sınırları içinde gösterdiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20784) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/2/2007)

28.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Çok Taraflı Yatırım Antlaşmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20785) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

29.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye’nin tanıtımını yaptığı iddia edilen bir firmaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20786) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

30.-     Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/20787) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

31.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF yönetimindeki bir televizyon kanalının araç ve gereçlerinin kullandırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/20788) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

32.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, özürlü çocukların eğitimine ve rehabilitasyonuna ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20789) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

33.-     Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, SHÇEK personeli ile kayıp çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20790) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

34.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, AB sürecinde kadınlara yönelik düzenlemelere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20791) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

35.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, bir bebeğin koruma altına alınmaması ile yurt ve yuvaların yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20792) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

36.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, SHÇEK yurt ve yuvalarında şiddete maruz kalan çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20793) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

37.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, bir kız yetiştirme yurduyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20794) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

38.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince kurulan bir şirkete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20795) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/2/2007)

39.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un Bursa Kent Meydanı Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20796) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

40.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kemer’de elektrik hizmeti alamayan bir grup konuta ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20797) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

41.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, bir köyün isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20798) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

42.-     Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, turizmdeki tanıtım çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20799) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

43.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Aspendos Festivali için verilen bir ihaleye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20800) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

44.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun personelle ilgili bir iddiaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20801) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

45.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Adıyaman’daki taşımalı eğitim hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20802) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/2/2007)

46.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İzmir Atatürk Lisesi salonunun kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20803) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

47.-     Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER’in, ilköğretim okullarına zorunlu yüzme dersi konulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20804) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

48.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Devlet Kitapları Müdürlüğü satış merkezlerinin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20805) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

49.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Manavgat’taki öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20806) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

50.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, sağlık göstergelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20807) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/2/2007)

51.-     İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, devralınan sağlık kurum ve kuruluşları personelinin özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20808) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

52.-     Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesindeki bir soruşturmaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20809) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

53.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, üniversite hastanelerinin kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20810) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

54.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, TSE personeline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20811) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

55.-     Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, büyük marketlerle ilgili kanun tasarısına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20812) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

56.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, TSE’de çalışan bir mühendisin işe alımıyla ilgili iddiaya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20813) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

57.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Finike portakalının pazarlamasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20814) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

58.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında yapılan bir toplantıya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20815) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

59.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Gemlik türü zeytin fidanı desteklemesinin kaldırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20816) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

60.-     Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Gemlik türü zeytin fidanı desteklemesinin kaldırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20817) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

61.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, özel tren uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20818) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

62.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, Türk Telekom’un yeni tarife uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20819) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

63.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, şiddet içeren televizyon programlarının denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/20820) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

64.-     Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER’in, şahıslar adına tapu çıkartılan orman arazilerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20821) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2007)

65.-     Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20822) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

66.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, borç verilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/20823) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/2/2007)

67.-     Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Çınarcık Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20824) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

68.-     İstanbul Milletvekili Halil AKYÜZ’ün, Yargıtay’daki bir tetkik hakimine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20825) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/2/2007)

69.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Genel Kurulda görüşülen af niteliği taşıyan kanun tasarı ve tekliflerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/20826) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2007)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünün harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19739)

2.-   Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Çukurova Üniversitesinin kullandığı bir alanın Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19740)

3.-   Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana’daki ulaşım planlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19742)

4.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Numune Hastanesinde meydana gelen bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19745)

5.-   İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, yerel basına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19746)

6.-   İstanbul Milletvekili Lokman AYVA’nın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki özürlü istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19755)

7.-   Ankara Milletvekili Bayram Ali MERAL’in, özelleştirilen Türk Telekom’un personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19757)

8.-   Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale’deki sulama yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19764)

9.-   Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne alınan personel ile ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19765)

10.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanının Londra’daki bir konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19766)

11.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, hakkında soruşturma açılan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19767)

12.-     İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, taksici esnafının can ve mal güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19768)

13.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Harmancık’ta Emniyet Amirliği kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19769)

14.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Gelir İdaresi Başkanlığının açtığı bir sınava ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19770)

15.-     Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara İl Sağlık Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19775)

16.-     Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Adana’da yapılacak bir hastanenin yer seçimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19776)

17.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana’daki bazı köylerin demiryolu ulaşımından faydalanamamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19784)

18.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale’deki demiryolu ve denizyolu ulaşımı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19785)

19.-      Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Şırnak-Uludere’deki sel felaketine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19786)

20.-     İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, finans sektöründeki yabancı yatırımcı payına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif  ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19788)

21.-     Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, turizm sektörünün bazı sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19792)

22.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Terörle Mücadele Koordinatörünün çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19793)