BIM Normal Deneme 2 15 2007-01-22T08:53:00Z 2007-02-23T09:13:00Z 2007-02-23T09:13:00Z 1 2114 12053 TBMM 100 28 14139 10.6817 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 84

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 15 Şubat 2007 Perşembe  

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Erzurum’daki köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2526) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, şeker ihracatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/20379) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

2.-   Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20380) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2007)

3.-   Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Yozgat şehir merkezinde yapılan köprülü kavşağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20381) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2007)

4.-   Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, tıbbi cihaz ve sağlık malzemesi ithaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20382) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

5.-   Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, Cumhurbaşkanınca cezası kaldırılan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20383) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

6.-   Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, avukatların zorunlu müdafilik ve hukuki yardım alacaklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20384) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

7.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, çocuk suçluluğuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20385) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

8.-   İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, Bolu Dağı Tüneli ile İzmir Çevre Yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20386) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2007)

9.-   Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006 yılında Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20387) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

10.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Erzurum’un yol şebekesinin durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20388) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

11.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20389) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

12.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20390) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2007)

13.-     Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006 yılında Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20391) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

14.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Hızırbey Camii ve Külliyesindeki ağaçların kesilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20392) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

15.-     Nevşehir Milletvekili Osman SEYFİ’nin, “VIP” uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20393) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

16.-     Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, kaymakam atamalarına ve görev sürelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20394) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2007)

17.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Otopark Yönetmeliğinin uygulanmasındaki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20395) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2007)

18.-     Adana Milletvekili Mehmet Ziya YERGÖK’ün, bir öğretim üyesinin koruma talebine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20396) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2007)

19.-     Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006 yılında Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20397) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

20.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20398) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

21.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Feshane işletme hakkını DÖSİM’e satan şirkete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20399) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2007)

22.-     Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006 yılında Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20400) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

23.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Alpullu Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20401) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2007)

24.-     Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006 yılında Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20402) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

25.-     Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, Ordu’da yıkılacağı iddia edilen bir okul binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20403) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2007)

26.-     Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006 yılında Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20404) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

27.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Erzurum’un sağlık donanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20405) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

28.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Erzurum’daki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20406) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

29.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, genel sağlık sigortası ile yabancı doktor istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20407) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

30.-     Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006 yılında Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20408) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

31.-     Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, Kumru Belediye Başkanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20409) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

32.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT’nin “AB Vizyon” adlı yeni kanalına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/20410) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2007)

33.-     İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, Kasımpaşa Orduevine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20411) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2007)

34.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye’ye giren petrol ve petrol ürünlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/20412) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2007)

35.-     Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER’in, şeker üretimi ve ihracatı ile pancar kotalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20413) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2007)

36.-     Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006 yılında Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20414) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

37.-     Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006 yılında Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20415) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

38.-     Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 2006 yılında Bartın’a ayrılan ödeneğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20416) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

39.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bazı kararlar alınıp alınmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20417) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

40.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere dil zorunluluğu getirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20418) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

41.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırılan bir kitaptaki bir makaleye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/20419) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

42.-     İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, belediyelerin kadınlara yönelik sosyal etkinliklerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20420) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, açlık sınırına ve açlık sınırının altında yaşayanlara yapılan yardımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19202)

2.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, tabii afet nedeniyle ödenek gönderilen belediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19796)

3.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Mevlana törenlerinde yapılan sunuşa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19797)

4.-   Kocaeli Milletvekili Salih GÜN’ün, Kocaeli’nin Gebze İlçesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19798)

5.-   Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Karadeniz Sahil Yolundaki bir tünelin adına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19799)

6.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Rize Bezi üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19800)

7.-   Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, Çine Barajı inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19801)

8.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Hizbullah örgütünün faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19802)

9.-   Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Tek Tek Dağlarının iskana açılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19804)

10.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İstanbul-Eyüp’te bir ormanlık alandaki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19805)

11.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, KÖYDES için ayrılan ödeneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19806)

12.-     Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun-Havza-Belalan Pansiyonlu İlköğretim Okulu binasının depreme dayanıklılığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19808)

13.-     Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa’daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19811)

14.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, bölünmüş yollara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19812)

15.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik’teki bir istimlak çalışmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19813)

16.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Muğla’daki termik santrallerde istihdam edilecek işçilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19818)

17.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik-Osmaneli’deki bir köprünün yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19819)

18.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nilüfer Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19821)

19.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Boğazköy Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19822)

20.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Babasultan Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19823)

21.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, ülkemizin platin grubu element potansiyeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19824)

22.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, yüklenici firma yetkilisinin Yuvacık Barajıyla ilgili iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19825)

23.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerine devredilen Köy Hizmetleri personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19826)

24.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta Belediye Başkanının yurt dışı seyahatlerine ve bir ödemeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19827)

25.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Başbakan hakkındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasındaki inceleme ve soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19828)

26.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhangazi-Yukarıgürle Köyünün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19829)

27.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhangazi-Yenigürle Köyünün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19830)

28.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, İmar Bankası mudilerine yönelik bazı işlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19833)

29.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mudanya-Zeytinbağı Sağlık Ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19840)

30.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhangazi-Gürle Sağlık Ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19841)

31.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Sinanpaşa Devlet Hastanesi ek binasının yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19842)

32.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinin bölündüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19844)

33.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Mersin’de görevli sağlık personelinin döner sermaye primlerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19845)

34.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ardahan Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinin bölündüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19846)

35.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, saha koordinatörlerine ve Dünya Bankası kredili projelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19847)

36.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, ilaçların alan dışı kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19848)

37.-     Bursa Milletvekili Mehmet Emin TUTAN’ın, CHP ve TESK’in düzenlediği esnaf kurultayına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19850)

38.-     Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün, bazı demiryolu hatlarının yenilenmesinde kullanılan rayların kalite kontrolüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19851)

39.-     Malatya Milletvekili Miraç AKDOĞAN’ın, ülkemizdeki internet altyapısına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19852)

40.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT yönetimi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19855)