BIM Normal Deneme 2 32 2007-02-13T16:40:00Z 2007-02-16T13:27:00Z 2007-02-16T13:27:00Z 1 183 1049 TBMM 8 2 1230 10.6817 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 83

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 13 Şubat 2007 Salı  

 

Tasarı

 

            1.- Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1304) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2007)

 

Teklif

 

            1.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 34 Milletvekilinin; 3069 Sayılı “Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği İle Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun” ile 3628 Sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun” 5’inci, 9’ uncu ve 3’üncü Maddelerinde Değişiklikler Yapılması, “TBMM Dışı Faaliyet Gelirlerinin Beyanı” ve Bu Konularda Uygulamanın İzlenmesi İle Görevli “TBMM Siyasi Etik Kurulu” Kurulmasına İlişkin, “TBMM Siyasi Etik Yasası” Adında Kanun Teklifi (2/951) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2007)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ ve 46 Milletvekilinin, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının ihalelerinin araştırılarak etkin denetim yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/422) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/2/2007)