deneme Normal Deneme 2 24 2007-02-12T10:20:00Z 2007-02-13T13:53:00Z 2007-02-13T13:53:00Z 1 1471 8387 Türkiye Büyük Millet Meclisi 69 19 9839 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

 

Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 82

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 12 Şubat 2007 Pazartesi 

 

Teklifler

 

            1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 19 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/949) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2007)

            2.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu’nun; Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/950) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2007)

 

Rapor

 

            1.- Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1290) (S. Sayısı: 1343) (Dağıtma tarihi: 12.2.2007) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Güneydoğu Anadolu’daki sel mağdurlarına yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2521) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/1/2007)

2.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kızılay yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2522) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/1/2007)

3.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Rize’nin termal turizm merkezleri arasına alınmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2523) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

4.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kemer karayoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2524) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

5.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Alanya karayoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2525) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, BAĞ-KUR’lu hastaların üniversite hastanelerinde karşılaştıkları zorluklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20335) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/1/2007)

2.-   Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20336) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

3.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, geçici işçilere kadro verilmesi çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20337) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/1/2007)

4.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kızılay’ın kurban bağışlarını değerlendirmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20338) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/1/2007)

5.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kızılay Teftiş Kurulunun düzenlediği toplantılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20339) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/1/2007)

6.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kızılay yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20340) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/1/2007)

7.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, serbest bölgelerde uygulanan bazı teşviklerin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20341) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/1/2007)

8.-   Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20342) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/1/2007)

9.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Terör Mağdurları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin taleplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20343) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

10.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çocuk ve kadınlara yönelik şiddetle ilgili genelge doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20344) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

11.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çocuk ve kadınlara yönelik şiddetle ilgili genelge doğrultusundaki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20345) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

12.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20346) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

13.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, derin devlet konusundaki bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20347) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

14.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Hrant Dink cinayeti soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20348) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/1/2007)

15.-     Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, bir milletvekilinin sahibi olduğu eczaneye yönelik ilaç yolsuzluğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20349) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/1/2007)

16.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, vekaleten görev yapan bürokrata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20350) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/1/2007)

17.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Bergama Çocuk Cezaevindeki hukuki ve psikolojik yardım hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20351) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

18.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, avukatların Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki alacaklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20352) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/1/2007)

19.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Muğla’daki bazı tesislerdeki istihdama ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20353) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

20.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, su kaynaklarının durumuna yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20354) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/1/2007)

21.-     Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, doğalgaz fiyatında indirim yapılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20355) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/1/2007)

22.-     Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, bazı asayiş olaylarının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20356) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/1/2007)

23.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, görevden alınan Trabzon Emniyet Müdürüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20357) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

24.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20358) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

25.-     Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Vezirköprü Belediyesinin bir arsa üzerindeki tasarrufuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20359) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

26.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki bir köyün su ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20360) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/1/2007)

27.-     Samsun Milletvekili İlyas Sedai ÖNDER’in, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin hemşire kadrosu ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20361) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

28.-     Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ’nin, Gelir İdaresi Başkanlığındaki bir soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20362) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

29.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, şehir içi toplu taşımacılıktaki vergi yüküne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20363) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

30.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’nın öğretmenevi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20364) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

31.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, ders kitaplarının incelenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20365) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/1/2007)

32.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir-Buca’daki bir hastane inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20366) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/1/2007)

33.-     Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Eskişehir’deki aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20367) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/1/2007)

34.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, zeytin fidanı üreticilerine yönelik bir düzenlemeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20368) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

35.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, ayçiçeğinin ekonomik değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20369) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/1/2007)

36.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, şekerpancarının ekonomik değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20370) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/1/2007)

37.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, mısırın ekonomik değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20371) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/1/2007)

38.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, pamuğun ekonomik değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20372) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/1/2007)

39.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, buğdayın ekonomik değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20373) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/1/2007)

40.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışı teşkilatına atanacak personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/20374) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

41.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, cep telefonlarındaki özel numara uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20375) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/1/2007)

42.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Devlet Halk Dansları Topluluğunun yurt dışı seyahatiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20376) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/1/2007)

43.-     Adana Milletvekili Mehmet Ziya YERGÖK’ün, Gebze’deki akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/20377) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/1/2007)

44.-     İstanbul Milletvekili Ali Kemal KUMKUMOĞLU’nun, bakıcı anne olarak çalışanların sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20378) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/1/2007)