deneme Normal Deneme 2 8 2007-02-12T08:32:00Z 2007-02-13T13:52:00Z 2007-02-13T13:52:00Z 1 287 1638 Türkiye Büyük Millet Meclisi 13 3 1922 10.6817 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 81

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Şubat 2007 Cuma 

 

 

 

 

Tasarılar

 

            1.- Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1302) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2007)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1303) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2007)

 

 

Teklif

 

            1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Kuruluş Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/947) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2007)

2.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 9 Milletvekilinin; Gaziantep’e İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/948) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2007)

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Anavatan Partisi Grubu Adına Grup Başkanı Isparta Milletvekili Erkan MUMCU ile Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ, Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU ve Gaziantep Milletvekili  Ömer ABUŞOĞLU’nun, Terör ve Asayiş Olaylarındaki Artış ve Ahlaki Çöküntüye Karşı Gerekli Önlemleri Alamadığı, Toplumda Ayrışma ve Huzursuzluğa Neden Olduğu, KÖYDES Projesi ve Mahalli İdarelerin Yetersiz Denetimi Sonucu Kamu Kaynaklarının Kullanımını Tartışmalı Hale Getirdiği İddiasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU Hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11/8) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 7/2/2007) (Dağıtma tarihi: 9/2/2007)