BIM Normal kankar81 2 6 2006-10-11T12:31:00Z 2006-10-12T13:46:00Z 2006-10-12T13:46:00Z 1 188 1073 TBMM 8 2 1259 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 8

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 11 Ekim 2006 Çarşamba

 

Teklif

 

            1.- Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve 11 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/870) (Adalet Komisyonu) (Dağıtma tarihi: 10.10.2006)

 

Rapor

 

1.- Vakıflar Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Komisyonları Raporları (1/1054) (S. Sayısı: 1239) (Dağıtma tarihi: 11.10.2006) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 46 Milletvekilinin, Talim Terbiye Kurulunun görev ve yetkilerinde değişiklik ile kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/380) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/9/2006)

            2.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN ve 33 Milletvekilinin, Manisa pamuklu mensucat fabrikasının özelleştirilmesi sürecinin araştırılarak fabrikanın yeniden değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/381) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/9/2006)