deneme Normal Deneme 2 34 2007-02-07T13:28:00Z 2007-02-13T13:52:00Z 2007-02-13T13:52:00Z 1 231 1317 Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 3 1545 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 79

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 7 Şubat 2007 Çarşamba

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

 

1.- 17.1.2007 Tarihli ve 5574 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1301) (Anayasa ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2007)

 

 

Teklifler

 

 

1.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve 43 Milletvekilinin; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/943) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2007)

2.- Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in; 12.9.1960 Tarihli ve 80 Sayılı Kanun ile 24.6.1995 Tarihli ve 552 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/944) ( İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2007)

3.- Bursa Milletvekilleri Faruk Çelik ve Mustafa Dündar’ın; Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/945) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2007)

4.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün; Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/946) (Adalet ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2007)