BIM Normal Deneme 2 6 2007-01-22T08:53:00Z 2007-02-09T07:40:00Z 2007-02-09T07:40:00Z 1 2958 16867 TBMM 140 39 19786 10.6817 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 78

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 6 Şubat 2007 Salı  

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, özel eğitim kurumlarına eleman yetiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2508) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

2.-   İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, özel eğitim kurumları personelinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2509) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

3.-   İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, özel eğitim gören özürlülerden istenen sağlık raporuna ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) sözlü soru önergesi (6/2510) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

4.-   İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, özürlülere yönelik evde bakım hizmetine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) sözlü soru önergesi (6/2511) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

5.-   İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, fiziki çevrenin özürlülerin kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) sözlü soru önergesi (6/2512) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

6.-   İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, zorunlu özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2513) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

7.-   İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, özürlüler için ayrılan özel eğitim gideri ödeneğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2514) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

8.-   İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, sonradan engelli olanların desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) sözlü soru önergesi (6/2515) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

9.-   İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, doğuştan engellilerin desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) sözlü soru önergesi (6/2516) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

10.-     İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, muhtaç ailelere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) sözlü soru önergesi (6/2517) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

11.-     Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Türkiye Denizcilik İşletmeleri gemilerine ve limanlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2518) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

12.-     Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Iğdır’daki TOKİ projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2519) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

13.-     İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, sosyal güvenlik kapsamında bulunmayan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2520) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, mahalli idarelerin denetimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/20042) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

2.-   Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Muharrem Orucu konusunda TRT’de program yapılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20043) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

3.-   Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Irak’ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20044) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

4.-   Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN’ın, Hrant Dink cinayetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20045) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2007)

5.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, bazı sektörlerdeki ithalat ve ihracat miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20046) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2007)

6.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret açığı ve cari açıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20047) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2007)

7.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, milli gelir ve ücretler ile enflasyon hesaplamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20048) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2007)

8.-   İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, bazı patlayıcı madde ve füzelerin ülkemize girdiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20049) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

9.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Hrant Dink cinayeti soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20050) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

10.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, işyerlerini kapatan esnafla ilgili sözlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20051) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

11.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, özürlülere yönelik bir projenin uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20052) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

12.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, yatırımların azalmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20053) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

13.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, AK Parti’nin bir toplantısındaki konuşmasının TRT’de yayımlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20054) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

14.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Başbakanlık Koruma Müdürlüğü personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20055) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

15.-     Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, kuraklık tehlikesine karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20056) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

16.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Merkez Bankasının iş ilanlarında cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20057) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

17.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta Belediyesince satılan Göltaş Çimento hisse senetlerinin kar payı ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20058) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

18.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Çekirge Caddesindeki bazı binaların çökmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20059) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2007)

19.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kemer karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20060) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

20.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Alanya karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20061) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

21.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20062) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

22.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki su baskınlarına ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20063) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

23.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Yatağan Termik Santrali çevresindeki radyoaktiviteye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20064) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

24.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Türk Şehitliklerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20065) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

25.-     İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, süresi içinde cevaplandırılmayan yazılı soru önergelerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20066) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

26.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, çocuk yuvalarından kaçan çocuklara ve çocuk suçluluğuna ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20067) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

27.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, özürlülere yönelik bir projenin uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20068) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

28.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Özürlüler İdaresi eski Başkanvekili ve bir projeyle ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20069) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

29.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, akraba evlilikleri ile erken yaşta ve zorla yapılan evliliklere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20070) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

30.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20071) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

31.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20072) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

32.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, koruma sağlama şartlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20073) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2007)

33.-     Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, Ankara’nın su ihtiyacı planlamasına ve bir baraj inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20074) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2007)

34.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Çekirge Caddesindeki bazı binaların çökmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20075) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2007)

35.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, eğitim kurumlarındaki yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20076) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2007)

36.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, Hrant Dink cinayeti soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20077) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

37.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, koruma taleplerinin karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20078) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

38.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının katıldığı bir televizyon programına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20079) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

39.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, uyuşturucu suçu işlemlerine ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20080) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

40.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana Valiliğinin bilgi edinme başvurularını karşılamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20081) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

41.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa Büyükşehir Belediyesince yapılan sebze ve meyve haline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20082) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

42.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Karacabey İlçesine bağlı bir köyün yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20083) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

43.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta’da engellenen bir anma etkinliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20084) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

44.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, Samsun İline bazı yatırımların yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20085) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

45.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20086) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2007)

46.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Haşim İşcan Kültür Merkezinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20087) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

47.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Rize’nin termal turizm merkezleri kapsamına alınmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20088) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

48.-     Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, Manisa Pamuklu Mensucat Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20089) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

49.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, üniversite hastanelerinin ilaç firmalarına olan borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20090) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

50.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, İstanbul-Zeytinburnu Limanı ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20091) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

51.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, bir danışmanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20092) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

52.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki bazı eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20093) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

53.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Şanlıurfa-Siverek’te köy öğretmenleriyle yapıldığı iddia edilen bir toplantıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20094) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

54.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir lisenin konferans salonunun siyasi parti toplantısı kullanımına verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20095) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

55.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, ders kitabı dağıtımına ve eğitimle ilgili bazı konulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20096) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

56.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20097) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

57.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya’da yapılan başarı değerlendirme sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20098) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

58.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, İzmir’deki bazı hastanelerin hijyen koşullarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20099) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

59.-     İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir ve ülke genelinde ameliyathane hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20100) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

60.-     Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Tariş Üzüm Birliğine verilen krediye ve Fiskobirliğin talebine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20101) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

61.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, işten çıkarılan Isparta halı ve iplik fabrikası işçilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20102) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

62.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, projeler ve diğer çalışmalar ile AB sürecinin etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20103) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2007)

63.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, tarım sektörüne aktarılan destekleme kaynağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20104) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2007)

64.-     Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan sel felaketinde çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20105) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

65.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, arıcılık kooperatiflerine yapılan desteklemeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20106) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

66.-     Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Türk Telekom’un bazı konulardaki hukuki durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20107) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

67.-     Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Irak’ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20108) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

68.-     Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, Açık Öğretim Fakültesi ilahiyat önlisansının kamu hizmetinde değerlendirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20109) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

69.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, Türk sanayicilerinin Mısır’daki yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/20110) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

70.-     Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, enflasyon hesaplamasındaki katsayılara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/20111) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

71.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Alanya’da verilen maden ocağı ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20112) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

72.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Başbakanın AK Parti’nin bir toplantısındaki konuşmasının TRT’de yayımlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/20113) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

73.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, çocuk istismarı konulu dava sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20114) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)

74.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki bir belediyenin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20115) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

75.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki bir belediyenin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20116) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

76.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki bir belediyenin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20117) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

77.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki bir belediyenin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20118) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

78.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki bir belediyenin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20119) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

79.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki bir belediyenin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20120) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

80.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki bir belediyenin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20121) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

81.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki bir belediyenin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20122) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

82.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki bir belediyenin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20123) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

83.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki bir belediyenin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20124) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

84.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki bir belediyenin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20125) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

85.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki bir belediyenin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20126) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

86.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya İlindeki bir belediyenin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20127) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2007)

87.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20128) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT ve 21 Milletvekilinin, Bursa’nın Keles İlçesinde kurulması düşünülen termik santral konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/419) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/2/2007)

2.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA ve 21 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak öncelikle kara noktalarda olmak üzere karayolları güvenliği konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/420) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/2/2007)