BIM Normal Deneme 2 11 2007-01-22T08:53:00Z 2007-02-06T15:22:00Z 2007-02-06T15:22:00Z 1 4098 23365 TBMM 194 54 27409 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 77

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 5 Şubat 2007 Pazartesi  

 

Teklif

 

               1.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt’un; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/942) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2007)

 

Rapor

 

               1.- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/1300) (S. Sayısı: 1342) (Dağıtma tarihi: 5.2.2007) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.-   Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, sigaralardaki nikotin oranının denetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2507) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, bir milletvekili hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19906) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2007)

2.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, TÜPRAŞ hisselerinin satışının iptaline ve iptal edilen diğer özelleştirme ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19907) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

3.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, tedavi yolluğu ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19908) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

4.-   İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bayram kutlamasını içeren afişlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19909) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bayram kutlamasını içeren afişlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19910) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

6.-   Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Irak’ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19911) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

7.-   İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Diyarbakır’da yürütülen mikrokredi projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19912) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

8.-   İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, Meclis Televizyonu yayınlarındaki bazı kesintilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19913) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

9.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, elektrik dağıtım ihalelerinin iptaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19914) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

10.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, TEKEL’in özelleştirilen alkollü içki fabrikalarının satışına ve işten çıkarılan işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19915) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

11.-     Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Kızılay’dan ödül almasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19916) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

12.-     Denizli Milletvekili V. Haşim ORAL’ın, Ermeni tezlerine karşı faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19917) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

13.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun,  Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19918) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

14.-     Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa-Salihli Cezaevinin yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19919) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

15.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, SSK’nın ilaç stoklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19920) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

16.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, kuruyan göl ve akarsular ile iklim değişikliklerinin bitki örtüsüne etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19921) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

17.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, tehlikeli atık trafiğine ve bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19922) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

18.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Muğla’daki orman alanlarında yürütülen madencilik faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19923) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

19.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19924) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

20.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde kiraya verilen orman arazilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19925) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2007)

21.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Irak’ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19926) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

22.-     İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, İstanbul Fener Rum Patriğinin ekümenik sıfatıyla aldığı bir davete ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19927) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

23.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bankaların kredi kartlarını pazarlama yöntemlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19928) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

24.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’de yapılan bazı görevlendirmelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19929) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

25.-     Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, Anadolu Ajansının bastırdığı takvimlere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19930) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

26.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, TRT ve RTÜK’le ilgili bazı konulara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19931) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

27.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, TRT’nin Papanın ülkemizi ziyaretindeki yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19932) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

28.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına mütevelli belirlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19933) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2007)

29.-     Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, doğalgaz politikasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19934) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

30.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa-Nilüfer-Kayapa Beldesindeki taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19935) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

31.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Muğla’da verilen madencilik ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19936) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

32.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya olimpik yüzme havuzunun yıkılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19937) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

33.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Ankara Trafik Vakfının bir şirketince yapılan araç çekme işlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19938) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

34.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin bazı yerel gazetelere ambargo koyduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19939) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

35.-     Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Diyarbakır-Ergani’de yapılan araç kiralama ihalesine ve Ergani Kaymakamının tayinine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19940) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

36.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, büyükşehir belediyelerinin bordür ve kaldırım taşlarını yenileme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19941) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

37.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, cemevleri ile bazı dernek ve vakıfların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19942) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

38.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, İzmir-Ödemiş’e kaymakam atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19943) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

39.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli Halk Kütüphanesine konulan bir kitaba ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19944) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

40.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Dalaman Kaymakamının tayini ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19945) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2007)

41.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Gaziantep’teki bir devekuşu çiftliğinde kaçak elektrik kullanıldığı ve TEDAŞ Bölge Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19946) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2007)

42.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, gezici kütüphanelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19947) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

43.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Akdamar Ermeni Kilisesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19948) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

44.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, yabancılara mülk satışının turizm sektörüne etkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19949) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

45.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yönetimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19950) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

46.-     Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa-Salihli’deki bazı yerlerin kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi yapılması çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19951) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

47.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli Halk Kütüphanesine konulan bir kitaba ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19952) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

48.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir’deki bir ilköğretim okulunda yapıldığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19953) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

49.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bir özel eğitim kurumu ile ilgili yazısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19954) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

50.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Diyarbakır’da taşımalı eğitim uygulanan okullardaki yemek hizmetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19955) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

51.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Diyarbakır’daki bir okul müdürünün yurt dışı seyahatine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19956) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

52.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü yemekhanesinden yararlanan personel olmayan kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19957) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

53.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerinin aldıkları bazı ücret ve ödenekler ile çalışılan bankaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19958) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

54.-     İstanbul  Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Diyarbakır’daki öğretmenlerin geçici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19959) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

55.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Diyarbakır’da görevlendirilen ana sınıfı öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19960) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

56.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köy ilköğretim okulunun ihtiyaçlarna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19961) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

57.-      İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bazı öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19962) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

58.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, eğitim kurumlarına yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19963) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

59.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Kurum Tanıtım Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19964) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

60.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, bir vakfa ödenmesi gereken eğitim ücretlerinde aksamalar olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19965) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

61.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, siyasi partilere yapılan Hazine yardımı ile ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19966) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

62.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, yabancılara mülk satışı uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19967) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

63.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, büyükşehir belediyelerinin borçlarına ve kullandıkları kredilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19968) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

64.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, yeşil kartlı hastaların ilaç bedellerinin eczanelere ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19969) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

65.-     Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, Gaziantep’e havayolu kargo seferleri düzenlenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19970) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

66.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, eczanelere ilaç bedellerinin ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19971) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

67.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, yeşil kartlı hastaların ilaç bedelerinin eczanelere ödenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19972) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

68.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, eğitim personelinin geçici görevlendirilmesi ile ilgili genelgeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19973) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

69.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, ilaç bedellerinin eczanelere ödenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19974) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

70.-     Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, sözleşmeli sağlık personelinin tayin sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19975) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

71.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Irak’ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19976) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

72.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, teknolojik yeterliliği tartışmalı uçakların kontrolüne ve uçuş izinlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19977) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

73.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Irak’ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19978) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

74.-     Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Ankara-İzmir hızlı tren proje çalışması olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19979) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

75.-     Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Türk Telekom hisselerinin satışının sonuçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19980) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

76.-     Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğünün personel ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19981) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

77.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Irak’ta düşen Türk işçileri taşıyan uçakla ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19982) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2007)

78.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’ın bir köyündeki Diyanet personelinin lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/19983) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

79.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Diyarbakır-Ergani Müftüsü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/19984) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

80.-     Hatay Milletvekili Fuat ÇAY’ın, bilboardlara asılan kurban bayramı kutlama ilanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19985) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

81.-     Denizli Milletvekili V. Haşim ORAL’ın, Kıbrıs politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19986) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

82.-     Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BİLGEHAN’ın, cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı iddia edilen bir reklam filmine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19987) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

83.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Yapı Denetim Kanununun uygulanmasındaki sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19988) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2007)

84.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, MKEK’nin silah satışına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19989) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

85.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, avukatlık mesleğini sürdürüp sürdürmediğine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19990) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2007)

86.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, tarım ve hayvancılık destekleme primlerinin ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19991) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

87.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, TÜPRAŞ hisselerinin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19992) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

88.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Gaziantep’teki bir devekuşu çiftliğinde kaçak elektrik kullanıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19993) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2007)

89.-     Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, üniversitelerin bilimsel çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19994) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

90.-     Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, üniversitelerde meydana gelen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19995) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

91.-     Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR’in, bölücü terör örgütü ile mücadelenin uluslararası hukuk boyutuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19996) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

92.-     Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun Büyükşehir Belediyesindeki bazı personel görevlendirmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19997) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

93.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir milletvekili ve oğlu hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19998) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

94.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, yurt dışında yaşayan vatandaşlara oy kullanma imkanı sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19999) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

95.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, zihinsel engellilerin eğitim ve rehabilitasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20000) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

96.-     Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, Aziz Nesin Vakfında kalan bazı çocuklarla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20001) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

97.-     İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, F tipi cezaevlerindeki bir uygulamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20002) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

98.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye-Irak ve İngiltere arasında imzalanan 1926 tarihli bir antlaşmaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20003) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

99.-     Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR’in, Irak’taki gelişmelere yönelik girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20004) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

100.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, kamu görevine atanacaklar için yapılan güvenlik soruşturmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20005) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

101.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, bisikletli kanser kampanyasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20006) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

102.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bir yakını hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20007) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

103.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bir yakınının göreviyle ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20008) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

104.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Futbol Federasyonu yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20009) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

105.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, haklarında soruşturma izni verilen belediye başkanı ve yöneticilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20010) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

106.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Ankara Atatürk Bulvarındaki katlı kavşak projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20011) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/1/2007)

107.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, polis memurlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20012) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

108.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Bakanlık aleyhine açılan tam yargı davalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20013) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

109.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da kurulması planlanan ekmek büfelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20014) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

110.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Ankara Atatürk Bulvarındaki yol çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20015) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

111.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, belediyelerin ihalelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20016) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

112.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, proje aşamasında satılan konutlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20017) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

113.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Türk Telekom’un hisse devri sırasındaki alacak ve borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20018) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

114.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, TEKEL’in alkollü içkiler bölümünün özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20019) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

115.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, TBMM lojmanlarının bulunduğu arazinin ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20020) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

116.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfınca verilen eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20021) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

117.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, bir özel ilköğretim okulu müdürünün görevine son verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20022) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

118.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, kamu görevlilerinin bazı disiplin cezalarının affına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20023) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

119.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, 100 Temel Eseri izinsiz yayımlayan yayınevlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20024) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

120.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Eğitime % 100 Destek Kampanyasında toplanan kaynağa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20025) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

121.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, atama yapılmayan idari görevlere ve ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20026) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

122.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, bir tarımsal kalkınma kooperatifinin hayvancılık projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20027) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

123.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, et destekleme prim ödemesi yapılacak illere ve Konya Et Balık Kombinasının durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20028) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

124.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20029) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

125.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Türk Telekom’un yeni tarifelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20030) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

126.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesindeki şerhin iptaline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20031) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

127.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Karadeniz’deki zehirli varillere ve çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/20032) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

128.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, bisikletli kanser kampanyasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20033) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2007)

129.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, KOBİ’lerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanunun uygulamasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/20034) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

130.- Adana Milletvekili Mehmet Ziya YERGÖK’ün, bir akaryakıt kaçakçılığı iddiasına yönelik işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/20035) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

131.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Afyonkarahisar’ın Hocalar ve Kızılören ilçelerinin banka şubesi ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/20036) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

132.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, gizli bir yazının basına dağıtıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/20037) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

133.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, madenciliği teşvik ve destek kredilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20038) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

134.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, yetiştirme yurtlarında uygulanan zorunlu istihdam programına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/20039) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

135.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, Emekli Sandığı birimlerinin taşınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20040) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/1/2007)

136.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, TBMM 2007 ajandasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/20041) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2007)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

            1.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, personel alımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/19794) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)