BIM Normal Deneme 2 59 2007-01-22T08:53:00Z 2007-02-06T15:20:00Z 2007-02-06T15:20:00Z 1 233 1331 TBMM 11 3 1561 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 76

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 2 Şubat 2007 Cuma

 

Teklifler

 

               1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 39 Milletvekilinin; Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/939) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2007)

               2.- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın; Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/940) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2007)

               3.- Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül’ün; Damla Mikro Finans Kuruluşu Anonim Şirketi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/941) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2007)

        

Raporlar

 

         1.- Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu’nun; Serbest Bölgeler Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/759) (S. Sayısı: 1339) (Dağıtma tarihi: 2.2.2007) (GÜNDEME)

         2.- Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1284) (S. Sayısı: 1340) (Dağıtma tarihi: 2.2.2007) (GÜNDEME)

         3.- Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1299) (S. Sayısı: 1341) (Dağıtma tarihi: 2.2.2007) (GÜNDEME)