BIM Normal Deneme 2 34 2007-01-22T08:53:00Z 2007-02-05T10:24:00Z 2007-02-05T10:24:00Z 1 651 3715 TBMM 30 8 4358 10.6817 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 75

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 31 Ocak 2007 Çarşamba

 

Teklif

 

         1.- Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım ve 12 Milletvekilinin; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve İskan Kanununda Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun Teklifi (2/938) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2007)

        

Raporlar

 

         1.- Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı ile Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve 6 Milletvekilinin; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1261, 2/854) (S. Sayısı: 1326) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) (GÜNDEME)

         2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Karayolları Ulaşımı Altyapısı Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1155) (S. Sayısı: 1327) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) (GÜNDEME)

         3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1167) (S. Sayısı: 1328) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) (GÜNDEME)

         4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1172) (S. Sayısı: 1329) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) (GÜNDEME)

         5.- İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/1200) (S. Sayısı: 1330) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) (GÜNDEME)

         6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar)  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1275) (S. Sayısı: 1331) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) (GÜNDEME)

         7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar)  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1276) (S. Sayısı: 1332) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) (GÜNDEME)

         8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1281) (S. Sayısı: 1333) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) (GÜNDEME)

         9.- Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Arasında Ticari Mübadele ve Ekonomik, Teknik, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1102) (S. Sayısı: 1334) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) (GÜNDEME)

         10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1127) (S. Sayısı: 1335) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) (GÜNDEME)

 

         11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1179) (S. Sayısı: 1336) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) (GÜNDEME)

         12.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in, İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonları Raporları (2/820) (S. Sayısı: 1337) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) (GÜNDEME)

         13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1242) (S. Sayısı: 1338) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) (GÜNDEME)