BIM Normal Deneme 2 9 2007-01-22T08:53:00Z 2007-02-01T12:30:00Z 2007-02-01T12:30:00Z 1 216 1233 TBMM 10 2 1447 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 74

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 30 Ocak 2007 Salı  

 

Teklifler

 

         1.- Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut’un; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/936) Adalet ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2007)

         2.- İstanbul Milletvekili İnci Özdemir ve 2 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/937) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2007)

Tezkereler

 

1.-   Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1194) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2007)

2.-   Denizli Milletvekili V. Haşim Oral’ın: Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1195) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2007))

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.-   Bursa Milletvekili Faruk ANBARCIOĞLU ve 26 Milletvekilinin, İznik Gölündeki çevre sorunlarının araştırılarak bölgede sürdürülebilir gelişme sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/418) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2007)