BIM Normal Deneme 2 2 2007-01-22T08:53:00Z 2007-01-29T09:08:00Z 2007-01-29T09:08:00Z 1 51 295 TBMM 2 1 345 10.6817 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                                       Yasama Yılı:  5

                                                                                                                        No: 72

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 26 Ocak 2007 Cuma 

 

Tasarı

 

            1.- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1300) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2007)