BIM Normal Deneme 2 55 2007-01-22T08:53:00Z 2007-01-29T09:08:00Z 2007-01-29T09:08:00Z 1 3438 19598 TBMM 163 45 22991 10.6817 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                                       Yasama Yılı:  5

                                                                                                                        No: 71

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 25 Ocak 2007 Perşembe 

 

Tasarı

 

            1.- Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1299) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2007)

 

Teklif

 

            1.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 19 Milletvekilinin; Siyasi Etik Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/935) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.2007)

Raporlar

 

            1.- Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1231) (S. Sayısı: 1324) (Dağıtma tarihi: 25.1.2007) (GÜNDEME)

            2.- Uygulama İmkanı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1239) (S. Sayısı: 1325) (Dağıtma tarihi: 25.1.2007) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Ankara-Atatürk Bulvarındaki yol yapım çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18616)

2.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, hastanelerdeki bazı hizmetlere yönelik bir genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19156)

3.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19158)

4.-   Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Başbakanlık personeli maaşlarının yatırıldığı bankadan araçlar alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19161)

5.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN’in, Yuvacık Barajı ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19162)

6.-   Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, sel felaketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19165)

7.-   Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa’daki DSİ Sondaj Şubesinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19166)

8.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, AB’nin parasal yardım yaptığı dernek ve vakıflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19167)

9.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, İstanbul’un trafik sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19169)

10.-     İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, Kaz ve Marda Dağlarındaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19170)

11.-     Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa toptancı halinin yer seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19173)

12.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, orman ve tarım arazilerindeki kaçak yapılaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19174)

13.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’daki kavşak köprüleri çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19178)

14.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, belediye şirketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19182)

15.-     Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, depremde hasar gören Datça Hükümet Konağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19183)

16.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, BOTAŞ’ın doğalgaz zammına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19184)

17.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir’in deprem riskine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19185)

18.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir’deki hastanelerin açtığı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19186)

19.-     Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun Hafif Raylı Sistem Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19187)

20.-     Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, eczanelerin alacaklarına ve Sosyal Güvenlik Kurumunun borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19188)

21.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İstanbul-Beykoz’da bir ormanlık alandaki yapılaşmanın soruşturulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19189)

22.-     Mersin Milletvekili Şefik SENGİN’in, Mersin-Mut Devlet Hastanesi Başhekiminin astırdığı afişlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19190)

23.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bölünmüş yol projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19196)

24.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta-Eğirdir bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19197)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19198)

26.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19199)

27.-     Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, deprem konusunda yapılan açıklamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19200)

28.-     Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Ayancık-Boyabat karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19201)

29.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19203)

30.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19204)

31.-     Samsun Milletvekili Mustafa ÇAKIR’ın, prim alacaklarının tevkifat yoluyla tahsiline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19207)

32.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, İstanbul-Beykoz’da ormanlık alandaki usulsüz yapılaşmaya ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19225)

33.-     Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, bir yerleşim yerindeki mülk sahiplerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19229)

34.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, Papa’nın Türkiye ziyaretinde gazetecilerin akreditasyon işlemlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19234)

35.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB tarama sürecinin sonuçlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19236)

36.-     Eskişehir milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hastanesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19246)

37.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, futboldaki şike iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19247)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19254)

39.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19255)

40.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, TRT çalışanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19256)

41.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/19257)

42.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/19258)

43.-     Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19265)

44.-     Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19266)

45.-     Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19267)

46.-     Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir kasabanın sulama suyu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19268)

47.-     Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19269)

48.-     Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir kasabanın sulama göleti ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19270)

49.-     Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19271)

50.-     Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir sulama göletine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19272)

51.-     Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir kasabaya yapılacak olan sulama göletine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19273)

52.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19275)

53.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19276)

54.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, elektrik enerjisi ihtiyacına ve enerji açığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19277)

55.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, intihar eden BOTAŞ başmüfettişine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19278)

56.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, BOTAŞ’la ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19279)

57.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, EGO’nun BOTAŞ’a olan borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19280)

58.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Garp Linyitleri Müessesesine yönelik bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19281)

59.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun finansal durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19282)

60.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, TPAO’nun mühendis alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19284)

61.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, TPAO’nun mühendis alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19285)

62.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’daki bir mahallenin su sorununa ve ulaşım ücretleri ile afet planlamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19286)

63.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, asayiş olaylarındaki artışa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19287)

64.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya’nın Gazipaşa İlçesindeki bazı köylerin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19288)

65.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Ankara Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara yaptığı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19291)

66.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli-Lüleburgaz-Kırıkköy Beldesindeki derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19292)

67.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, kaçırılan yabancı uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19293)

68.-     Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun Büyükşehir Belediyesinde bazı personelin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19294)

69.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Ankara’da bir sulama göletinde balık çiftliği kurulacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19295)

70.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul’daki bir orman arazisine yapılan kaçak yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19297)

71.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Havacılık Dairesi Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19299)

72.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, personele ek ödeme yaparak yargılanan     ya da takibata uğrayan belediye yöneticilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19300)

73.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Boğaziçi’ndeki kaçak yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19302)

74.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19304)

75.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19305)

76.-     Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, alışverişlerde belge düzeninin denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19317)

77.-     Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, zorunlu istihdamla ilgili sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19318)

78.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, eczanelerin yeşil kartlılara verilen ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19319)

79.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19331)

80.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19332)

81.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, kolestrol ilaçlarının kısıtlanmasına ve sağlık harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19333)

82.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, yeşilkartlıların ilaç bedellerinin eczanelere ödenmesinde yaşanan gecikmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19334)

83.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19337)

84.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Van-Başkale’de görev yapan bir doktorun tayin talebine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19338)

85.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19347)

86.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19348)

87.-     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Manavgat tekne yapım ve çekek yeri projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19349)

88.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’daki tarihi çeşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19649)

89.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Kıbrıs konusunda bir danışmanının görüşmelerde bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19650)

90.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, pratisyen hekimlerin başhekim ve başhekim yardımcısı olarak atanmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19653)

91.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Atatürk Hava Limanında deve kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19654)

92.-     İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı ÖZBEK’in, vatandaşlara yapılan nakdi ve ayni yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19655)

93.-     İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Ağrı’ya doğalgaz verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19659)

94.-     Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Antalya-Elmalı’daki Avlan ve Baranda göllerindeki su kaçaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19660)

95.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’ın bir köyünün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19661)

96.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’ın bir köyündeki yol ve su çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19662)

97.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir kargo firmasının dolandırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19663)

98.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, İstanbul’daki bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilen yıkıma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19664)

99.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verdiği bir inşaat iznine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19665)

100.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, İskenderun’da meydana gelen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19666)

101.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, kaçak yabancı işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19667)

102.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Doyran Belediye Başkanının kullandığı makam aracına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19668)

103.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’nın çeşitli turistik yerlerindeki büfe işletmeciliği ihalelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19669)

104.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, görme engellilere eğitim veren okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19672)

105.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, hastanelerdeki otomasyon sistemlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19675)

106.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Borçka Devlet Hastanesi yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19676)

107.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik İlindeki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19677)

108.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, İstanbul’daki bir dispanserin kapatılacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19678)

109.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, ilaç kaplı stenlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19679)

110.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Denizli’de aile hekimliği pilot uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19680)

111.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, SSK’nın Akdeniz Üniversitesi Hastanesine olan borcuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19681)

112.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, AB sürecinde Kıbrıs konusundaki gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19685)

113.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, yapı denetim sistemine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19686)

114.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Borçka’daki fındık üreticisinin ürün bedelini İlçedeki bankalardan almasının sağlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/19687)

115.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik’teki kamu personeli atama ve yer değiştirmelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19688)

116.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’da kalitesiz kömür dağıtıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19691)

117.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli’deki Devlet hastanelerinin sözleşmeli çalışanlarının bir siyasi partiye üye olmaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19693)

118.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, TÜBİTAK’la ilgili yargı kararlarının uygulanmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19694)

119.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bir Danışmanın masraflarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19695)

120.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, TBMM Gündemindeki bir uluslararası anlaşmaya ve bir konferansa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19696)

121.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, TÜBİTAK’a ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19697)

122.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19703)

123.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün altyapı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19704)

124.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19705)

125.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köprünün bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19706)

126.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köprünün bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19707)

127.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kent Konseyi Yönetmeliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19708)

128.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN’ın, Tekirdağ’da kapatılan bir taş ocağının faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19709)

129.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya İl Özel İdaresi Müdür Yardımcısının başka bir göreve atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19710)

130.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, arazi toplulaştırması çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19711)

131.- Denizli Miletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, taksi şoförlerinin can ve mal güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19712)

132.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’da kış sezonunda kapanan işletmelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19713)

133.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, turizm rehberlerinin mesleki örgütlenmesine ve sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19714)

134.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının taksicilere yönelik uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19715)

135.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, özürlü aylıklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19717)

136.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, bazı il milli eğitim müdürlerinin aldığı makam araçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19721)

137.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, özürlülerin eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19722)

138.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, Konya Numune Hastanesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19723)

139.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir ilacın temininde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19724)

140.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köy sağlık ocağının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19725)

141.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köy sağlık ocağının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19726)

142.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köy sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19727)

143.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Şırnak İlindeki Devlet hastanelerinde göz doktoru bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19728)

144.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, hastanelerdeki oda sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19729)

145.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir’de kurulacak bir kırma-eleme tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19732)

146.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN’ın, Tekirdağ’da kapatılan bir taş ocağının faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19733)

147.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, Atatürk Havalimanındaki bir pistin uzatılması projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19737)