BIM Normal t 2 4 2007-01-22T08:53:00Z 2007-01-26T08:37:00Z 2007-01-26T08:37:00Z 1 81 464 TBMM 3 1 569 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 70

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 24 Ocak 2007 Çarşamba

 

Raporlar

 

            1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1269, 1/1248) (S. Sayısı: 1322) (Dağıtma tarihi: 24.1.2007) (GÜNDEME)

            2.- Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/1285) (S. Sayısı: 1323) (Dağıtma tarihi: 24.1.2007) (GÜNDEME)