BIM Normal t 2 21 2007-01-22T08:53:00Z 2007-01-26T08:37:00Z 2007-01-26T08:37:00Z 2 1004 5723 TBMM 47 11 7028 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 68

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 22 Ocak 2007 Pazartesi 

 

Tezkereler

 

            1.- Denizli Milletvekili V. Haşim Oral’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1187) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2007)

2.- Denizli Milletvekili V. Haşim Oral’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1188) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2007)

            3.- Denizli Milletvekili V. Haşim Oral’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1189) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.2007)

            4.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in;  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1190) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.2007)

            5.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in;  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1191) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.2007)

 

 

Rapor

 

               1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Milli Saraylar Daire Başkanlığına Bağlı Milli Saray, Köşk ve Kasırlarda, 26.11.2006 - 1.12.2006 Tarihleri Arasında İçtüzüğün 177 ve Müteakip Maddeleri Gereğince Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/24) (S. Sayısı: 1316) (Dağıtma tarihi: 22.1.2007) (GÜNDEME)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, tütün mamulleri ve alkollü içki sektörüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19586)

2.-   Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, DSİ’nin Kırklareli’de yürüttüğü bazı işlerle ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19588)

3.-   Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Bilsat uydusunun kaybolduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19589)

4.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Irak’ta hayatını kaybedenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19590)

5.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kamu İhale Kurumunun yaptığı incelemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19595)

6.-   Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, ormanlık alanlardaki yapılaşmayı düzenleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19597)

7.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir’deki balık çiftliklerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19598)

8.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TBMM’nin Kıbrıs konusundaki kararlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19600)

9.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AİHM’de Rumların açtığı tazminat davalarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19601)

10.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, anne ve çocuk sağlığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19602)

11.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, DSİ’nin Antalya’daki bir sondaj şube müdürlüğünün kapatılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19608)

12.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, ithal kömür fiyatlarındaki artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19609)

13.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da taş ocağı işletme ruhsatı alan kişilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19610)

14.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, DSİ Lüleburgaz Sondaj Şube Müdürlüğünün taşınması kararına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19611)

15.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, lağvedilen DSİ Adana Sondaj Şube Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19612)

16.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Azeri ve Rus doğalgazı fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19613)

17.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankasından kredi kullanan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19614)

18.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, belediyelerce tahakkuk ettirilen taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19615)

19.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çocuk pornosuyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19616)

20.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AK Parti’nin İstanbul’daki köprü ve üst geçitlerde yaptırdığı reklamlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19617)

21.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Atatürk Orman Çiftliği koruma planı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19618)

22.-     Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, İskenderun’da bazı gazetecilerin saldırıya uğramasına ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19619)

23.-     İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, Şırnak İlinin içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19620)

24.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Yozgat’taki ihalelerle ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19621)

25.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Çıldır’daki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19623)

26.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’ın bir köyündeki yol ve su çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19624)

27.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’ın bir köyündeki yol ve su çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19625)

28.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, eczanelerin alacaklarının ödenmesindeki gecikmelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19628)

29.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, cinsellik eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19630)

30.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, 0-6 yaş grubu çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19631)

31.-     İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19637)

32.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana-Ceyhan’da tren yolu üst geçidi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19639)

33.-     Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, ilaç harcamalarındaki artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19642)

34.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, havayolu taşımacılığıyla ilgili bir soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19645)

35.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, AB’nin zeytinyağı kotası uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19647)