BIM Normal t 2 15 2006-11-14T08:36:00Z 2007-01-19T08:44:00Z 2007-01-19T08:44:00Z 4 1697 9677 TBMM 80 19 11884 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 65

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 17 Ocak 2007 Çarşamba 

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1298) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2007)

 

Teklifler

 

            1.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu’nun; 10.06.1983 Tarihli 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 22.04.1983 Tarihli 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/928) (Adalet ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2007)

            2.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 40 Milletvekilinin; 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/929) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2007)

            3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 39 Milletvekilinin; Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan ve Yeniden Yapılandırılan Borçlarının Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/930) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2007)

 

 

Raporlar

 

            1.- Kan, Kan Bileşenleri ve Ürünleri Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/1277) (S. Sayısı: 1319) (Dağıtma tarihi: 17.1.2007) (GÜNDEME)

            2.- İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ve 4 Milletvekilinin; Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/784) (S. Sayısı: 1320) (Dağıtma tarihi: 17.1.2007) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, doğalgazda dışa bağımlılığın oluşturduğu sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19857) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2007)

2.-   İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Avrupa Parlamentosunun “Türkiye’de Gıda Güvenliği” adlı raporunda geçen bir ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19858) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2007)

3.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, doğalgaz alım-satım sözleşmeleri devir ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19859) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2007)

4.-   Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, İran doğalgazında yapılan kesintiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19860) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2007)

5.-   Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, bir milletvekili ve oğlunun aldığı ihalelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19861) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2007)

6.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Haşim İşcan Kültür Merkezine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19862) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2007)

7.-   Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, İstanbul’da SHÇEK’e ait bir arazinin devredildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19863) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2007)

8.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir-Konak kıyısındaki ahşap seyir teraslarının sökülmesi talebiyle açılan davaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19864) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2007)

9.-   Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, YÖK’ün yurt dışına gönderdiği borçlu öğrencilere yurt dışı çıkış yasağı konduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19865) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2007)

10.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, reklam panolarında yer alan bayram kutlama ilanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19866) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2007)

11.-     Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN’ın, bazı trafik kazalarına ve yol güvenliğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19867) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2007)

12.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, karayolları güvenliğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19868) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2007)

13.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Dünya Bankasının vereceği krediye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19869) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2007)

14.-     Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, SSK sigortalılarının aldıkları raporlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19870) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2007)

15.-     Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, atık trafiğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19871) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2007)

16.-     Ankara Milletvekili Bayram Ali MERAL’in, Porsuk Çayı ve Sarıyar Barajındaki çevre sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19872) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2007)

17.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, bütçe görüşmeleri sırasındaki bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/19873) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2007)

18.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımlamayı düşündüğü Alevilik ile ilgili temel kaynaklara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/19874) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2007)

19.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’daki bazı maden arama ruhsatlarının amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19875) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2007)

20.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, maden arama ve işletme ruhsatı için müracaat eden yabancı firmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19876) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2007)

21.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, muhtaçlara kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19877) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2007)

22.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, BOTAŞ’a tanınan acele kamulaştırma yetkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19878) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2007)

23.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’nın su sorunu olan köylerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19879) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2007)

24.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya İplikli ve Pamuklu Dokuma Fabrikasının tahsis kararıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19880) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2007)

25.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, İstanbul’da bazı kasaplara kurban kesiminde görev verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19881) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2007)

26.-     Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19882) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2007)

27.-     Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY’ın, silahı bulunmayan milletvekillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19883) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2007)

28.-     Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, çalıntı araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19884) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2007)

29.-     Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, fahri trafik müfettişliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19885) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2007)

30.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Haşim İşcan Kültür Merkezine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19886) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2007)

31.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali BULUT’un, Bakanlığın bazı faaliyetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19887) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2007)

32.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, TEDAŞ’a elektrik borcu olan kurum ve kuruluşlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19888) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2007)

33.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, TOKİ’nin faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19889) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2007)

34.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, görev yeri değiştirilen bürokratlara ve açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19890) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2007)

35.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, Açıköğretim Lisesi öğrencilerine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmediği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19891) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2007)

36.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, şef atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19892) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2007)

37.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya Devlet Hastanesi ek bina inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19893) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2007)

38.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Personel Dağılım Cetveli uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19894) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2007)

39.-     Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN’ın, Diyarbakır’daki bir diyaliz merkezinde görülen virüs bulaşma olayına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19895) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2007)

40.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, yeşil kart sahiplerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19896) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2007)

41.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, TCDD 2. Bölge Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19897) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2007)

42.-     Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Türk Telekomun özel servis numarası hizmetinin ücretlendirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19898) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2007)

43.-     Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, GSM operatörlerinin sayaç denetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19899) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2007)

44.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Yunanistan’dan akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen firmalarla ilgili soruşturmaya ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19900) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2007)

45.-     Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BİLGEHAN’ın, aile içi şiddetle ilgili araştırmanın sonuçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19901) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2007)

46.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin satışa çıkardığı bir binaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19902) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2007)

47.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, bölücü terör örgütünün gelir kaynaklarına yönelik işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19903) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2007)

48.-     Bursa Milletvekili Mehmet Emin TUTAN’ın, TESK’in CHP ile düzenlediği Esnaf Kurultayına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19904) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2007)

49.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Alevilerle ilgili bir konuşmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19905) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2007)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 40 Milletvekilinin, açık öğretimde yaşanan sorunlar ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüyle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/413) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)

            2.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ ve 35 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların araştırılarak  alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/414) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/1/2007)