BIM Normal kankar81 2 14 2006-11-14T08:36:00Z 2007-01-17T08:54:00Z 2007-01-17T08:54:00Z 1 150 859 TBMM 7 2 1007 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 64

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 16 Ocak 2007 Salı  

 

 

Genel Görüşme Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Faruk KOCA ve 28 Milletvekilinin, Irak’taki gelişmeler ile ülkemizin ve uluslararası toplumun bu ülkenin sorunlarının çözümüne yapabileceği katkılar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/36) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2007)

2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz BAYKAL ve Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, bölücü terör örgütünün Kuzey Irak’taki faaliyetleri ve Kerkük’ün durumu başta olmak üzere Irak’taki son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2007)