BIM Normal kankar81 2 24 2006-11-14T08:36:00Z 2007-01-17T08:55:00Z 2007-01-17T08:55:00Z 1 248 1417 TBMM 11 3 1662 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 63

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 15 Ocak 2007 Pazartesi 

 

Tasarılar

 

1.-   Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1295) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2007)

2.-   Iraka Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1296) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2007)

3.-   Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1297) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2007)

 

 

Teklif

 

            1.- Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Hakkı Aşkar’ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/927) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2007)

 

Rapor

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 3 Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/911) (S. Sayısı: 1317) (Dağıtma tarihi: 15.1.2007) (GÜNDEME)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA, bir endüstri meslek lisesinin atölye binasının kiraya verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesini 10/1/2007 tarihinde geri almıştır. (7/19674)