BIM Normal t 2 5 2006-11-14T08:36:00Z 2007-01-17T13:09:00Z 2007-01-17T13:09:00Z 4 1940 11063 TBMM 92 22 13586 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 62

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 12 Ocak 2007 Cuma 

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü İnşa Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1292) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2007)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Arasında Merkez Anlaşmasına Yeni Hükümler Derceden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1293) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2007)

            3.- Güney Doğu Avrupada Yüksek Performanslı Bir Demiryolu Ağının Kurulması Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1294) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2007)

 

Teklifler

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/925) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2007)

            2.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ve 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/926) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2007)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, personel alımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/19794) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

2.-   Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Genel Kurul gündemindeki bir uluslararası anlaşmaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/19795) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2006)

3.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, tabii afet nedeniyle ödenek gönderilen belediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19796) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

4.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Mevlana törenlerinde yapılan sunuşa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19797) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

5.-    Kocaeli Milletvekili Salih GÜN’ün, Kocaeli’nin Gebze İlçesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19798) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

6.-   Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Karadeniz Sahil Yolundaki bir tünelin adına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19799) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2006)

7.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Rize Bezi üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19800) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2006)

8.-   Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, Çine Barajı inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19801) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2006)

9.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Hizbullah örgütünün faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19802) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2006)

10.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, oto yedek parçası ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19803) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2006)

11.-     Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Tek Tek Dağlarının iskana açılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19804) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2006)

12.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İstanbul-Eyüp’te bir ormanlık alandaki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19805) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2006)

13.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, KÖYDES için ayrılan ödeneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19806) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2006)

14.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19807) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2006)

15.-     Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun-Havza-Belalan Pansiyonlu İlköğretim Okulu binasının depreme dayanıklılığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19808) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2006)

16.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, F tipi cezaevlerini protesto eylemlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19809) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2006)

17.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, icra-iflas dairelerinin çalıştığı bankalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19810) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2006)

18.-     Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa’daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19811) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

19.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, bölünmüş yollara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19812) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2006)

20.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik’teki bir istimlak çalışmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19813) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2006)

21.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Kırgızistan’dan yapılacak olan fasulye ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19814) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, oyuncak ihracatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19815) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

23.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, suça eğimli veya suç işleyen çocukların rehabilitasyonuna ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19816) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2006)

24.-     Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, özürlülerin istihdamına ve sosyal güvencelerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19817) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2006)

25.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Muğla’daki termik santrallerde istihdam edilecek işçilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19818) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

26.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik-Osmaneli’deki bir köprünün yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19819) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2006)

27.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik’teki enerji nakil hatları çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19820) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2006)

28.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nilüfer Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19821) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2006)

29.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Boğazköy Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19822) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2006)

30.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Babasultan Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19823) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2006)

31.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, ülkemizin platin grubu element potansiyeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19824) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2006)

32.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, yüklenici firma yetkilisinin Yuvacık Barajıyla ilgili iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19825) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

33.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerine devredilen Köy Hizmetleri personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19826) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

34.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta Belediye Başkanının yurt dışı seyahatlerine ve bir ödemeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19827) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

35.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Başbakan hakkındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasındaki inceleme ve soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19828) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

36.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhangazi-Yukarıgürle Köyünün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19829) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhangazi-Yenigürle Köyünün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19830) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

38.-     Isparta Milletvekili Mehmet Sait ARMAĞAN’ın, Isparta İlindeki yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19831) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2006)

39.-     Isparta Milletvekili Mehmet Sait ARMAĞAN’ın, Bolu İlindeki yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19832) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2006)

40.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, İmar Bankası mudilerine yönelik bazı işlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19833) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2006)

41.-     Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR’ın, bir yatılı bölge ilköğretim okulunda meydana gelen olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19834) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2006)

42.-     Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, bir yatılı bölge ilköğretim okulunda meydana gelen olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19835) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2006)

43.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, şiddet olaylarına karışan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19836) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2006)

44.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, sözleşmeli öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19837) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2006)

45.-     Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, öğretmenlerin yolluklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19838) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2006)

46.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Osmangazi İlçesindeki okullarda kültürel etkinliklerin yasaklandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19839) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2006)

47.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mudanya-Zeytinbağı Sağlık Ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19840) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

48.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhangazi-Gürle Sağlık Ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19841) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

49.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Sinanpaşa Devlet Hastanesi ek binasının yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19842) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

50.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, verem hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19843) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2006)

51.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinin bölündüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19844) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2006)

52.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Mersin’de görevli sağlık personelinin döner sermaye primlerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19845) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2006)

53.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ardahan Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinin bölündüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19846) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2006)

54.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, saha koordinatörlerine ve Dünya Bankası kredili projelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19847) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2006)

55.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, ilaçların alan dışı kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19848) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2006)

56.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, kalorifer kazanlarının denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19849) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2006)

57.-     Bursa Milletvekili Mehmet Emin TUTAN’ın, CHP ve TESK’in düzenlediği esnaf kurultayına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19850) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2006)

58.-     Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün, bazı demiryolu hatlarının yenilenmesinde kullanılan rayların kalite kontrolüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19851) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

59.-     Malatya Milletvekili Miraç AKDOĞAN’ın, ülkemizdeki internet altyapısına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19852) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2006)

60.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, yüklenici firma yetkilisinin Yuvacık Barajıyla ilgili iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/19853) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

61.-     Kocaeli Milletvekili Salih GÜN’ün, Yalova’daki deniz dolgusu çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19854) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2006)

62.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT yönetimi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19855) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2006)

63.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, TMO’nun alım merkezlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19856) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2006)