BIM Normal t 2 52 2007-01-10T12:07:00Z 2007-01-12T14:35:00Z 2007-01-12T14:35:00Z 6 2573 14667 TBMM 122 29 18012 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 61

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 10 Ocak 2007 Çarşamba 

 

Tezkere

 

1.- Denizli Milletvekili V. Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1181) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2007)

 

 

Raporlar

 

1.- Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/798) (S. Sayısı: 1279) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/991) (S. Sayısı: 1280) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

3.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/992) (S. Sayısı: 1281) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

4- Kocaeli Milletvekili Salih Gün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/993) (S. Sayısı: 1282) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            5.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Ali Arıkan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1003) (S. Sayısı: 1283) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            6.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı: 1284) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            7.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1023) (S. Sayısı: 1285) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            8.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1024) (S. Sayısı: 1286) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            9.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1025) (S. Sayısı: 1287) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            10.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1026) (S. Sayısı: 1288) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            11.- Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1027) (S. Sayısı: 1289) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            12.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın Yasama Dokunulmalığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1055) (S. Sayısı: 1290) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

 

 

 

            13.- Şırnak Milletvekili Mehmet Tatar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1056) (S. Sayısı: 1291) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            14.- Hatay Milletvekili İsmail Soylu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1057) (S. Sayısı: 1292) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            15.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1061) (S. Sayısı: 1293) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            16.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1097) (S. Sayısı: 1294) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            17.- Konya Milletvekili Halil Ürün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1098) (S. Sayısı: 1295) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            18.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1099) (S. Sayısı:1296 ) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            19.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1100) (S. Sayısı: 1297) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            20.- Sinop Milletvekili Cahit Can’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1101) (S. Sayısı: 1298) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            21.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1102) (S. Sayısı: 1299) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            22.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1103) (S. Sayısı: 1300) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            23.-Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1106) (S. Sayısı:1301 ) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            24.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1113) (S. Sayısı:1302 ) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            25.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1131) (S. Sayısı:1303 ) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

            26.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1110) (S. Sayısı:1304 ) (Dağıtma tarihi: 10.1.2007) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, İtalya'ya gerçekleştirilen bir ziyarete ve yrt dışı seyahatlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazlı soru önergesi (7/19738) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2006)

2.-   Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünün harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19739) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

3.-   Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Çukurova Üniversitesinin kullandığı bir alanın Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19740) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

4.-   Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Diyanet İşleri Başkanlığının kürtaj ile ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19741) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

5.-   Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana’daki ulaşım planlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19742) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

6.-   Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, ücretlendirme politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19743) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

7.-   Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Başbakanlık Takip Kuruluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19744) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2006)

8.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Numune Hastanesinde meydana gelen bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19745) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2006)

9.-   İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, yerel basına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19746) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2006)

10.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, vefat eden Türk hacılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19747) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2006)

11.-     İstanbul Milletvekili Azmi ATEŞ’in, şartlı salıverme ve erteleme ile ilgili 4616 sayılı Kanunun sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19748) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

12.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, adli tıp alanındaki bilirkişiliğe ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19749) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

13.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adli Tıp Kurumunun yapısına ve yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19750) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

14.-     Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, bir vatandaşın dilekçesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19751) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

15.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, yangın mağduru orman köylülerine yapılan yardımlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19752) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

16.-     Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, ormanlık bir alanda yürütülen bir madencilik faaliyetinin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19753) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

17.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, İzmir’deki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19754) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2006)

18.-     İstanbul Milletvekili Lokman AYVA’nın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki özürlü istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19755) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

19.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Sıcak Yuva Vakfına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19756) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

20.-     Ankara Milletvekili Bayram Ali MERAL’in, özelleştirilen Türk Telekom’un personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19757) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

21.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, mermer ihracatı ve ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19758) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

22.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Çek Cumhuriyetine ihraç edilen incirlerde kansorejen madde belirlendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19759) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

23.-     İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, koruma ve bakım altındaki çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19760) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

24.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, korunmaya muhtaç çocukların bakımına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19761) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

25.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, çocuk yurtlarının yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19762) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2006)

26.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, SHÇEK Afyonkarahisar yurdunda kalan bir öğrencinin yaşadığı olaylara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19763) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2006)

27.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale’deki sulama yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19764) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

28.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne alınan personel ile ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19765) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

29.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanının Londra’daki bir konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19766) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

30.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, hakkında soruşturma açılan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19767) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

31.-     İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, taksici esnafının can ve mal güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19768) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

32.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Harmancık’ta Emniyet Amirliği kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19769) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2006)

33.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Gelir İdaresi Başkanlığının açtığı bir sınava ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19770) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2006)

34.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19771) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2006)

35.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Açık İlköğretim Okulu ile Mesleki Açık Öğretim ve Açık Öğretim Liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19772) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

36.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bir şube müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19773) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

37.-     Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, bir öğretmen hakkındaki iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19774) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

38.-     Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara İl Sağlık Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19775) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

39.-     Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Adana’da yapılacak bir hastanenin yer seçimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19776) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2006)

40.-     Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, TESK Genel Başkanının aldığı ücrete ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19777) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

41.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Strateji Geliştirme Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19778) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2006)

42.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, ithal edilen bazı tarım ürünlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19779) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

43.-     Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, personele ve kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19780) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

44.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu Tarım İl Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19781) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2006)

45.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin mali sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19782) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2006)

46.-     Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, gıda denetimlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19783) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2006)

47.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana’daki bazı köylerin demiryolu ulaşımından faydalanamamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19784) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

48.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale’deki demiryolu ve denizyolu ulaşımı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19785) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2006)

49.-      Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Şırnak-Uludere’deki sel felaketine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19786) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

50.-     Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, Ermenistan’daki Metsamor Nükleer Santralinin oluşturduğu riske ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19787) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

51.-     İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, finans sektöründeki yabancı yatırımcı payına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif  ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19788) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

52.-     İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, sigorta sektöründeki yabancı yatırımcı payına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/19789) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

53.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, TRT’de çalışan geçici personele ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19790) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

54.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Kuzey Irak-Süleymaniye’de yapılan bir baskına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19791) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2006)

55.-     Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, turizm sektörünün bazı sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19792) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2006)

56.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Terörle Mücadele Koordinatörünün çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19793) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2006)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

            1.- Tiyatrolara ve Devlet Tiyatrolarının yönetimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18579)