BIM Normal t 2 26 2006-10-09T14:41:00Z 2006-10-11T09:45:00Z 2006-10-11T09:45:00Z 2 615 3507 TBMM 29 7 4306 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 6

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Ekim 2006 Pazartesi

 

Tasarılar

 

            1.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1249) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.2006)

            2.- Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/1250) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.2006)

 

Tezkere

 

1.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1131) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2006)

 

 

Raporlar

 

1.-   Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin’in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/979) (S. Sayısı: 1196’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) (GÜNDEME)

2.-   Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin’in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/980) (S. Sayısı: 1197’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) (GÜNDEME)

3.-   Tokat Milletvekili Resul Tosun’un Yasam Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ile Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/981) (S. Sayısı: 1198’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

            1.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, bir firmaya KDV istisnalı yatırım teşvik belgesi verildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13789)

            2.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, bölünmüş yol çalışmaları ile hava ve demiryolu ulaşımının etkinleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14413)

            3.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, kişi başına milli gelir düzeyine ve benzin fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14415)

            4.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Atatürk’ün doğduğu evi ziyaretindeki bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14420)

            5.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Danıştay saldırısı ile ilgili bir ifadesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14429)

            6.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, sözde pontus soykırımı iddialarına karşı önlem alınıp alınmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/14432)

            7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, doğalgaz ithalatında yurt dışı mükellefiyetlerin devrine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14447)

            8.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, ticari taksilerin şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılmasıyla ilgili genelgeye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14491)

            9.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Alanya balıkçı barınağı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14493)

            10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, GSM operatörlerinin imtiyaz sözleşmesi şartlarına uyup uymadıklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14494)

            11.– İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kanunsuz dinleme uygulamalarına karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14495)

12.– İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TTNet’in Türk Telekom bünyesinden çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14496)