BIM Normal kankar81 2 82 2006-11-14T08:36:00Z 2007-01-15T08:00:00Z 2007-01-15T08:00:00Z 1 3269 18638 TBMM 155 43 21864 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 59

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 8 Ocak 2007 Pazartesi  

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, BOTAŞ’ın kamu kurum ve kuruluşlarından alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18765)

2.-   İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18766)

3.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, ABD’den ithal edilen pirincin genetik denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18771)

4.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, getirilmek istenen konaklama vergisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18774)

5.-    Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Artvin Valisinin bir beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18775)

6.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, YİMPAŞ’ın para hareketleri ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18776)

7.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, doğal afet ve imar sorunlarındaki yasal düzenleme ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18777)

8.-   Malatya Milletvekili Miraç AKDOĞAN’ın, iç ve dış borçlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18781)

9.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Hazinenin verdiği teşvik kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18782)

10.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, doğalgaz ve akaryakıt zamlarına ve BOTAŞ’ın belediyelerden alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18785)

11.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, belediyelerin BOTAŞ’a olan borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18788)

12.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’nın katı atık bertarafı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18791)

13.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Haşim İşçan Kültür Merkezine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18792)

14.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, seri cinayetlerden sonra alınan güvenlik önlemlerine ve ihmal iddialarının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18793)

15.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Taşlıdere Köyü karayoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18795)

16.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, uçak kaçırma eylemlerine yönelik tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18796)

17.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, yabancılarla evlenen Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18797)

18.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Aydın-Kuşadası pis su toplama ve arıtma şebekesi projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18798)

19.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Güzel Sanatlar Genel Müdürünün aldığı disiplin cezasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18799)

20.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün yürürlüğe koyduğu bir yönergeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18800)

21.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Devlet Tiyatrolarında yapılan bazı idareci atamaları ile ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18801)

22.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Devlet Tiyatrolarının yönetimine ve oyun programlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18802)

23.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, kuş gribine karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18814)

24.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, sağlık harcamalarına ve SSK’lı hastaların ilaç harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18816)

25.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18817)

26.-     Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Denizli-Servergazi Devlet Hastanesi Başhekiminin bir uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18818)

27.-     Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR’ın, Artvin Valisinin bir beyanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18827)

28.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18829)

29.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Tosya’daki bir gölete, bir baraj projesine ve Devrez Çayının ıslahına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18830)

30.-     Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, ANAR ve YİMPAŞ’la ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18833)

31.-     Hatay Milletvekili Fuat ÇAY’ın, Hatay İlindeki çeşitli projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18836)

32.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, kamu ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18838)

33.-     Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun-Vezirköprü-Kıranalan Köyündeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18839)

34.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sel felaketleriyle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18841)

35.-     İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY’ın, sel felaketleriyle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18843)

36.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, sel felaketleriyle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18844)

37.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, arandığı iddia edilen YİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18847)

38.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, AB ile 29/7/2005 tarihinde imzalanan Ek Protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18848)

39.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, eczanelerin alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18849)

40.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, sel felaketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18850)

41.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bir toplantıdaki bazı ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18853)

42.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Atatürk ve Cumhuriyet aleyhine yayınlar yaptığı iddia edilen bir internet sitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18854)

43.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18856)

44.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Diyarbakır’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18857)

45.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Batman’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18858)

46.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Şırnak’ta yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18859)

47.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İstanbul’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18860)

48.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Hakkari’de yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18861)

49.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Mersin’de yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18862)

50.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir’de yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18863)

51.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Adıyaman’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18864)

52.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Bitlis’te yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18865)

53.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Tunceli’de yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18866)

54.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Kızkalesi Beldesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18873)

55.-     Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, Türkiye’nin uygun görülecek AB program ve kurumlarında yer alıp almayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18877)

56.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB ile 29/7/2005 tarihinde imzalanan Ek Protokole ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18879)

57.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Telsim’in Hazineye olan borçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18884)

58.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ülker Grubuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18885)

59.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, Merkez Bankası yönetici ve çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18886)

60.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Eti Maden İşletmelerine bağlı iki şirkete yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18909)

61.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, EGO’nun BOTAŞ’tan doğalgaz alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18914)

62.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Ankara-Atatürk Bulvarındaki yol ve köprülü kavşak ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18915)

63.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki köylerin isimlerini belirten tabelalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18916)

64.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, köye dönüştürülmesi söz konusu olan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18917 )

65.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’nın Nilüfer İlçesinde bazı caddelerin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18918)

66.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, basında yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesiyle ilgili bazı değerlendirmelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18919)

67.-     Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ’nin, bir inşaat şirketinin İstanbul’da yürüttüğü projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18920)

68.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Manavgat-Gaziler Köyünün su şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18921)

69.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18922)

70.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmet satışlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18923)

71.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, istihbarat branşından çıkarılan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18924)

72.-     Ankara Milletvekili Bayram Ali MERAL’in, Ankara-Sincan Belediyesi yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18925)

73.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Siirt’te KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18926)

74.-     Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR’in, araştırma ve ön inceleme yapılan belediyelere ve soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18927)

75.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bayan polis memurlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18928)

76.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, yurt dışına çıkış ve Türkiye’ye giriş yasağı konulan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18929)

77.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, üniversite mezunu polis memuru alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18930)

78.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, intihar eden polis memurlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18931)

79.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Kızkalesi Beldesinde sel felaketinden etkilenen otel ve motellerin zararının telafisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18932)

80.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Prova Salonunun yıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18933)

81.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Alanya Kalesi Saray Odasının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18934)

82.-     Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU’nun, vergi denetmen yardımcısı sözlü sınavına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18977)

83.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, imam hatip ve anadolu imam hatip liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18979)

84.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Şişli Etfal Hastanesi Başhekimi ile ilgili bir iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18988)

85.-      Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Erzurum’da tahliyesi planlandığı iddia edilen bir hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18989)

86.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Özürlüler Kanunu çerçevesinde çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18999)

87.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, ABD Merkezi Haberalma Örgütüne ait uçakların Türk hava sahasını kullanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19013)

88.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, THY’deki personel alımına ve bir uygulamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19014)

89.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in,  THY’deki bazı yer hosteslerinin yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19015)

90.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bilişim Çıraklığı Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19017)

91.-     Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, boşanmak suretiyle babası üzerinden emekli maaşı alanların sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19022)

92.-     Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Deriner Barajı projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19023)

93.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, ilaç ödemelerinin eczanelere gecikmeli yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19025)

94.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, eski olağanüstü hal bölgesindeki güvenlik görevlilerinin korumalı lojman ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19026)

95.-     Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Mersin’in Gülnar İlçesinde bir vatandaşın işkence gördüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19028)

96.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, ithal filmlere ve film gösterimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19029)

97.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, cenazelerin yurda getirilmesindeki prosedüre ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19031)

98.-     Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, borç stokuna ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/19050)

99.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/19051)

100.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Başbakanlık Teftiş Kurulunun TUİK’le ilgili bir inceleme raporuna ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19054)

101.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, tarımsal sulamada özelleştirme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19060)

102.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, DSİ yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19061)

103.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, GAP sulamalarına ayrılan kaynağa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19062)

104.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya’nın ilçelerine doğalgaz verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19078)

105.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, çocuk pornografisi konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19079)

106.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19080)

107.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, ABD’de kurulu bir organizasyonun Türkiye’de izinsiz faaliyette bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19081)

108.-  Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya’daki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19082)

109.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin resmi görevlerinden aldığı toplam ücrete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19083)

110.-  Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ihale verdiği bir şirketle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19084)

111.-  Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Mamak Belediyesi Kültür Merkezinin kiralama ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19085)

112.-  Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Ankara İl Özel İdaresi mesaj hattının  şahsi işlerde kullanıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19086)

113.-  Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, İskenderun’da meydana gelen sel felaketinde alınan önlemlere ve zararların telafisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19087)

114.-  Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Türkiye’deki Dünya kültür mirası listesine girmesi beklenen eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19088)

115.-  Edirne Milletvekili Nejat GENCAN’ın, KPSS kapsamında ve dışında yapılan personel alımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19089)

116.-  Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, özel dersanelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19093)

117.-  İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Nevşehir-Kozaklı-Çayiçi Köyü İlköğretim öğrencileriyle ilgili bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19096)

118.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhangazi Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19098)

119.-  İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, hastanelerdeki enfeksiyon vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19099)

120.-  İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir’deki bazı devlet hastanelerinin bakım ve onarım ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19100)

121.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, yapılan atamalara ve personel ücretlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/19111)

122.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Pursaklar Belediyesince bir mağazanın kültür merkezi olarak kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19112)

123.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Çin’den otobüs ithaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19114)

124.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, ilaç ücretlerinin eczanelere ödenmesindeki gecikmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19115)

125.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, asayiş sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19116)

126.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, su ve enerji politikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19118)

127.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Cevahir Alışveriş Merkezinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait hissesinin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19119)

128.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, bazı yurt dışı ziyaretlerde diplomatik nezaketle bağdaşmayan uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19120)

129.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, bir televizyon kuruluşu ile ilgili basında yer alan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19121)

130.- İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, AK Parti İzmir İl Gençlik Kollarının düzenlediği konferansta bir akademisyenin yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19124)

131.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, tarımda kendi adına ve hesabına çalışanların sigorta prim keseneklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19127)

132.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, bölücü terör örgütünün çıkardığı gazeteye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19130)

133.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, EGO’nun BOTAŞ’a olan doğalgaz borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19134)

134.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, DSİ’deki personel hareketlerine ve hidroelektrik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19135)

135.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, DSİ’nin özel bir şirkete patlayıcı madde hibe etmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19136)

136.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Elazığ’ın Alacakaya İlçesinin emniyet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19137)

137.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Belediye Meclisi toplantı salonlarının kamusal alan olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19138)

138.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, İl Genel Meclisi toplantı salonlarının kamusal alan olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19139)

139.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, bir okulda Atatürk büstüne yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19140)

140.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’da sebze hali konusunda belediyeler arasındaki anlaşmazlığa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19141)

141.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Osmangazi Belediyesinin kamulaştırılan bir binaya yapı kullanım izni verdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19142)

142.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya İl Emniyet Müdürü hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19143)

143.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Elazığ’ın Alacakaya İlçesinin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19144)

144.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, kuş gribi koordinatörlüğüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19145)

145.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türk Telekomu devralan firmanın taahhütlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19154)