BIM Normal kankar81 2 6 2006-11-14T08:36:00Z 2007-01-05T13:38:00Z 2007-01-05T13:38:00Z 1 220 1258 TBMM 10 2 1476 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 58

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 28 Aralık 2006 Perşembe 

 

Tezkereler

 

            1.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1173) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2006)

            2.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1174) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2006)

            3.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi  (3/1175) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2006)

 

 

 

Meclis Araştırması  Önergesi

 

1.-   Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN ve 40 Milletvekilinin, İstanbul Boğazı’nın doğal ve tarihi değerlerinin sürdürülebilir korunmasını sağlamak için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/411) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM, İzmir’deki bir sağlık kuruluşunun binasının ruhsatsız olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesini 28/12/2006 tarihinde geri almıştır. (7/19638)