BIM Normal kankar81 2 20 2006-12-28T08:30:00Z 2007-01-05T13:38:00Z 2007-01-05T13:38:00Z 1 246 1405 TBMM 11 3 1648 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 57

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 27 Aralık 2006 Çarşamba 

 

Teklifler

 

1.- Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın; Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/919) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2006)

2.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/920) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2006)

 

Rapor

 

            1.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ve 14 Milletvekili ile Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 21 Milletvekilinin; 2510 Sayılı İskan Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/824, 2/859) (S. Sayısı: 1315) (Dağıtma tarihi: 27.12.2006) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması  Önergeleri

 

1.-   Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU ve 41 Milletvekilinin, su kaynaklarının korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/409) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

2.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU ve 48 Milletvekilinin, kayısı üretimindeki ekonomik değer kaybının ve kayısı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/410) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)