BIM Normal kankar81 2 8 2006-11-14T08:36:00Z 2007-01-05T13:37:00Z 2007-01-05T13:37:00Z 1 2688 15325 TBMM 127 35 17978 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 55

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 25 Aralık 2006 Pazartesi  

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, yabancı sermayeye ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/2504) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2006)

2.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, turizm rehberlerinin mesleki örgütlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2505) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

3.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’daki bir sokakta uygulanan trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2506) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’daki tarihi çeşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19649) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

2.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Kıbrıs konusunda bir danışmanının görüşmelerde bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19650) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

3.-   Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, çeltik ve pirinç ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19651) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2006)

4.-   Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, çeltik ve pirinç ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19652) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2006)

5.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, pratisyen hekimlerin başhekim ve başhekim yardımcısı olarak atanmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19653) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

6.-   Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Atatürk Hava Limanında deve kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19654) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/12/2006)

7.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı ÖZBEK’in, vatandaşlara yapılan nakdi ve ayni yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19655) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2006)

8.-   Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, TOKİ’nin, Antalya’da yaptığı inşaatın ruhsatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19656) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2006)

9.-   Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, ayakkabı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19657) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2006)

10.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Kazakistan sınır kapısında bekletildiği iddia edilen Türk tırlarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19658) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/12/2006)

11.-     İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Ağrı’ya doğalgaz verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19659) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2006)

12.-     Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Antalya-Elmalı’daki Avlan ve Baranda göllerindeki su kaçaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19660) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/12/2006)

13.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’ın bir köyünün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19661) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2006)

14.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’ın bir köyündeki yol ve su çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19662) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

15.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir kargo firmasının dolandırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19663) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

16.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, İstanbul’daki bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilen yıkıma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19664) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

17.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verdiği bir inşaat iznine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19665) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2006)

18.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, İskenderun’da meydana gelen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19666) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

19.-     İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, kaçak yabancı işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19667) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2006)

20.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Doyran Belediye Başkanının kullandığı makam aracına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19668) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/12/2006)

21.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’nın çeşitli turistik yerlerindeki büfe işletmeciliği ihalelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19669) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2006)

22.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Devlet Tiyatroları çalışma yönergesi ve personel alımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19670) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2006)

23.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, okulların bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19671) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

24.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, görme engellilere eğitim veren okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19672) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

25.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, İstanbul’daki bir okulun bitişiğindeki baz istasyonuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19673) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

26.-     İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, bir endüstri meslek lisesinin atölye binasının kiraya verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19674) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2006)

27.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, hastanelerdeki otomasyon sistemlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19675) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

28.-     Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Borçka Devlet Hastanesi yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19676) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

29.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik İlindeki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19677) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

30.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, İstanbul’daki bir dispanserin kapatılacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19678) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

31.-     Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, ilaç kaplı stenlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19679) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/12/2006)

32.-     Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Denizli’de aile hekimliği pilot uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19680) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2006)

33.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, SSK’nın Akdeniz Üniversitesi Hastanesine olan borcuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19681) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2006)

34.-     Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, TMO’nun Artvin’deki fındık alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19682) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

35.-     Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN’in, Kocaeli-Kandıra’daki çiftçilerin tarım ve kredi kooperatifi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19683) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/12/2006)

36.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale’de bazı tarım alanlarında görülen bir hastalığa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19684) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2006)

37.-     İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, AB sürecinde Kıbrıs konusundaki gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19685) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

38.-     Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, yapı denetim sistemine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19686) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

39.-     Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Borçka’daki fındık üreticisinin ürün bedelini İlçedeki bankalardan almasının sağlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/19687) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

40.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik’teki kamu personeli atama ve yer değiştirmelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19688) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2006)

41.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, bilişim suçlarına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19689) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2006)

42.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, emeklilerin maaşlarından yapılacak kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19690) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2006)

43.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’da kalitesiz kömür dağıtıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19691) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

44.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19692) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

45.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli’deki Devlet hastanelerinin sözleşmeli çalışanlarının bir siyasi partiye üye olmaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19693) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2006)

46.-     Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, TÜBİTAK’la ilgili yargı kararlarının uygulanmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19694) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2006)

47.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bir Danışmanın masraflarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19695) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2006)

48.-     Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, TBMM Gündemindeki bir uluslararası anlaşmaya ve bir konferansa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19696) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2006)

49.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, TÜBİTAK’a ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19697) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2006)

50.-     Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19698) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2006)

51.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin iletişim danışmanlığını yürüten firmaya yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19699) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2006)

52.-     İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, bir holdingin özel bir TV kanalına para aktardığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19700) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2006)

53.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Özürlüler Yüksek Kurulu toplantılarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19701) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

54.-     Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, özürlülerin bakım yardımından yararlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19702) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2006)

55.-      Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19703) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

56.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün altyapı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19704) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

57.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19705) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

58.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köprünün bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19706) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

59.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köprünün bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19707) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

60.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kent Konseyi Yönetmeliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19708) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

61.-     Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN’ın, Tekirdağ’da kapatılan bir taş ocağının faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19709) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2006)

62.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya İl Özel İdaresi Müdür Yardımcısının başka bir göreve atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19710) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2006)

63.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, arazi toplulaştırması çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19711) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2006)

64.-     Denizli Miletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, taksi şoförlerinin can ve mal güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19712) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2006)

65.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’da kış sezonunda kapanan işletmelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19713) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

66.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, turizm rehberlerinin mesleki örgütlenmesine ve sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19714) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

67.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının taksicilere yönelik uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19715) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

68.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Defterdarının görevden alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19716) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2006)

69.-     Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, özürlü aylıklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19717) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2006)

70.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, KPSS’ye sınavlarına katılan görme engellilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19718) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

71.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köy ilköğretim okulunun bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19719) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

72.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19720) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2006)

73.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, bazı il milli eğitim müdürlerinin aldığı makam araçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19721) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2006)

74.-     Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, özürlülerin eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19722) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2006)

75.-     Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, Konya Numune Hastanesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19723) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2006)

76.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir ilacın temininde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19724) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

77.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köy sağlık ocağının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19725) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

78.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köy sağlık ocağının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19726) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

79.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köy sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19727) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2006)

80.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Şırnak İlindeki Devlet hastanelerinde göz doktoru bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19728) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2006)

81.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, hastanelerdeki oda sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19729) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2006)

82.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Rekabet Kurumu personelinin görevde yükselmesinin düzenlenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19730) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2006)

83.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19731) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2006)

84.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir’de kurulacak bir kırma-eleme tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19732) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/12/2006)

85.-     Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN’ın, Tekirdağ’da kapatılan bir taş ocağının faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19733) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2006)

86.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, yabancı sermaye hareketlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19734) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2006)

87.-     Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, İŞKUR bünyesindeki özürlülerle ilgili bir fona ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19735) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2006)

88.-     Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünün Ordu İline taşınacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19736) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2006)

89.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, Atatürk Havalimanındaki bir pistin uzatılması projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19737) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2006)

 

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

 

            1.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, THY’nın Bilgi Edinme Kanunu kapsamından çıkarıldığı iddiasına ve bir sponsorluk sözleşmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16776)

            2.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlar Kurulu Kararıyla malvarlığı dondurulan bir şirketin taşınmazının satılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17921)