BIM Normal t 2 33 2006-12-24T09:43:00Z 2006-12-26T08:41:00Z 2006-12-26T08:41:00Z 1 411 2343 TBMM 19 4 2877 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 54

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 23 Aralık 2006 Cumartesi

 

Tasarılar

 

 

            1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Tasarısı (1/1285) (İçişleri ile Plan ve Bütçe, Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2006)

            2.- Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1286) (Adalet ile Plan ve Bütçe; İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2006)

            3.- Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1287) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2006)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1288) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2006)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malavi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1289) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2006)

 

 

Teklifler

 

 

            1.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek’in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/914) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2006)

            2.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir’in; Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/915) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2006)

3.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir’in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/916) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2006)

            4.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/917) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2006)

            5.- Konya Milletvekili Kerim Özkul’un; Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/918) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2006)

 

Rapor

 

1.-      23.11.2006 Tarihli ve 5557 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/1278) (S. Sayısı: 1313) (Dağıtma tarihi: 23.12.2006) (GÜNDEME)