BIM Normal t 2 20 2006-12-24T12:10:00Z 2006-12-26T08:40:00Z 2006-12-26T08:40:00Z 1 224 1279 TBMM 10 2 1570 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 53

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 22 Aralık 2006 Cuma

 

Raporlar

 

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Batum Uluslararası Havalimanının Ortak Kullanılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1223) (S. Sayısı: 1306) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) (GÜNDEME)

2.-   Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1253) (S. Sayısı: 1307) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) (GÜNDEME)

3.-   Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1235) (S. Sayısı: 1308) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) (GÜNDEME)

4.-   Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1238) (S. Sayısı: 1309) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) (GÜNDEME)

5.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1234)  (S. Sayısı: 1310) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) (GÜNDEME)

6.-   Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve 5 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/900) (S. Sayısı: 1311) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) (GÜNDEME)