BIM Normal t 2 9 2006-11-14T08:36:00Z 2006-12-26T08:40:00Z 2006-12-26T08:40:00Z 1 161 921 TBMM 7 1 1131 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 52

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 21 Aralık 2006 Perşembe

 

Tasarı

 

            1.- Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/1284) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.12.2006)

 

Teklif

 

            1.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 40 Milletvekilinin; 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/913) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2006)

 

 

Rapor

 

1.-   Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporları (1/1257) (S. Sayısı: 1305) (Dağıtma tarihi: 21.12.2006) (GÜNDEME)