BIM Normal t 2 20 2006-11-14T08:36:00Z 2006-12-26T08:40:00Z 2006-12-26T08:40:00Z 2 980 5588 TBMM 46 11 6862 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 51

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 19 Aralık 2006 Salı 

 

Teklif

 

            1.- Eskişehir Milletvekili Muharrem Tozçöken ve 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/912) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2006)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Devlet sanatçılarına yönelik bir ifadesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17874)

2.-   Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, bazı konularda kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18683)

3.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sayıştay’ın bir raporunda Hazine teşvik kredileriyle ilgili tespitlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18684)

4.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’İN, Sayıştay’ın bir raporunda Hazine ve TMSF’ye yönelik tespitlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18685)

5.-   İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Kazakistan’da Türk işçilerinin saldırıya uğramasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18687)

6.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, afet risk yönetimi çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18688)

7.-   İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, İstanbul-Bağcılar Belediyesinin yaptırmayı planladığı bir parka ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18689)

8.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Ulusal Deprem Konseyinin faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18690)

9.-   Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, sunulduğu iddia edilen deprem raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18691)

10.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Denizli’deki özelleştirilen Sümerbank arazisi üzerinde yapılacak yatırıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18692)

11.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, YİMPAŞ’la ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18693)

12.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglerle ilgili Meclis Araştırması Komisyonu Raporundaki tespit ve önerilerin değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18694)

13.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin enflasyon farklarının ödenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18695)

14.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Iğdır-Tuzluca Ünlendi Barajı projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18696)

15.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur-Gökçebağ’daki bir araziye dökülen sanayi atıklarının çevreye etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18697)

16.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, afetlerin verdiği hasarın karşılanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18700)

17.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18701)

18.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gemlik’te meydana gelen depreme ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18702)

19.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18703)

20.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, SSK’da yapılan bazı atamalarla ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18704)

21.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18705)

22.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, yatırım teşvik belgesi düzenleme yetkisinin sanayi odalarından geri alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18715)

23.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18716)

24.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Uluslararası Fransız Radyosunun Türkçe yayınlarını durdurmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18727)

25.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18728)

26.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BOTAŞ Aliağa LNG Terminaline ve Nazilli-İzmir doğalgaz boru hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18729)

27.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18730)

28.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, BOTAŞ’ın borç ve alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18731)

29.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının yürüttükleri AB’ye uyum projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18738)

30.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul’da “VİP” otobüs servisi konulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18739)

31.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18740)

32.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Ertuğrul Gazi Türbesinin bakımsızlığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18742)

33.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Devlet Tiyatrolarında personel yönetimiyle ilgili bazı hususlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18743)

34.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18744)

35.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18750)

36.-     Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU’nun, Dünya Bankasının finanse ettiği saha koordinatörlüğü projesindeki görevlendirmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18751)

37.-     Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Adana İl Sağlık Müdürlüğünün görüntüleme tetkik hizmeti alımı ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18752)

38.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, düzenlenen bir kampanyaya destek veren firmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18754)

39.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Afyonkarahisar Dinar Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18755)

40.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18756)

41.-     Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet KOCA’nın, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18762)