BIM Normal t 2 10 2006-12-18T11:12:00Z 2006-12-19T08:44:00Z 2006-12-19T08:44:00Z 1 107 614 TBMM 5 1 754 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 50

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 17 Aralık 2006 Pazar

 

Teklif

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 3 Milletvekilinin;  Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/911) (Adalet; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2006)

 

 

Tezkere

 

1.-   İzmir Milletvekili Enver Öktem’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1165) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2006)