BIM Normal t 2 3 2006-11-14T08:36:00Z 2006-12-19T08:44:00Z 2006-12-19T08:44:00Z 1 72 414 TBMM 3 1 508 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 49

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 15 Aralık 2006 Cuma 

 

 

Rapor

 

            1.- Samsun Milletvekili Ahmet Yeni’nin; 15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/901) (S. Sayısı: 1278) (Dağıtma tarihi: 15.12.2006) (GÜNDEME)