BIM Normal kankar81 2 12 2006-11-14T08:36:00Z 2006-12-15T15:40:00Z 2006-12-15T15:40:00Z 1 1110 6327 TBMM 52 14 7423 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 48

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 14 Aralık 2006 Perşembe 

 

Teklifler

 

            1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 37 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/907) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2006)

            2.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın; 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/908) (İçişleri, Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2006)

            3.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/909) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2006)

            4.- Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Mehmet Alp’in; Burdur İli Altınyayla İlçesi Adının “Dirmil” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/910) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2006)

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.-   Siirt Milletvekili Öner ERGENÇ ve 40 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/406) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2006)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Kırklareli Milletvekili Yavuz ALTINORAK’ın, Lüleburgaz D-100 karayolu üzerindeki bulvar çalışmalarına ve Babaeski-Kırklareli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18603)

2.-   Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, hastanelerin şehir merkezlerinden taşınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18612)

3.-   Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Merkez Bankası üst düzey yönetimindeki atamaların yapılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18615)

4.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir gazete muhabirinin tartaklanmasına ve Başbakanlık Basın Sözcüsünün açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18618)

5.-   İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU’nun, arsa satış beyannamesinin ilan duyurusunda geçen bir ifadeye ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18621)

6.-   Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’da Karayolları Genel Müdürlüğünce bir inşaat firmasına verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18622)

7.-   İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir’de metropol ilçe otoyollarının ücretli olmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18623)

8.-    Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa-Mustafakemalpaşa’daki bir köprünün durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18624)

9.-   Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, orman kadastrosuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18625)

10.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Ankara-Beypazarı yolu yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18626)

11.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat Bankasının bazı yöneticileri hakkındaki yargısal işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18631)

12.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat Bankasının zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18632)

13.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat Bankasının açıkladığı 2005 yılı kârına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18633)

14.-     İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ’nin, DSİ uygulamalarının sulak alanlara etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18638)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Keles’teki bir vadiye kurulması düşünülen termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18639)

16.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Keles’e bağlı bazı köy yollarının genişletilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18640)

17.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Keles’teki bir vadide yer alan köylere yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18641)

18.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Fransa’ya karşı bazı tepkiler geliştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18642)

19.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, Zeytinburnu’ndaki bir otopark inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18643)

20.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Ankara’daki su sayaçları arızalarına ve Büyükşehir Belediyesinin hesaplarının incelenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18645)

21.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara’da şehir dışına taşınmayan oto galerilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18646)

22.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara’daki bir yol çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18647)

23.-     Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, TÜBİTAK’ın lojman düzenlemesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18651)

24.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarında Alevilikle ilgili bilgilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18657)

25.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, evrim kuramına ders kitaplarında yer verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18658)

26.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ders kitabı ulaşmayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18659)

27.-     Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ’in, iş eğitimi dersinin kaldırılması kararının öğretmenlere etkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18660)

28.-     Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, açılan derslik, okul ve öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18661)

29.-     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Manavgat’taki eğitim yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18662)

30.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, özel hastanelere yapılan ödemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18663)

31.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, iptal edildiği iddia edilen verem savaş dispanseri projelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18664)

32.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde yapılan bir uygulamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18665)

33.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Türksat 1B uydusunun durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18671)

34.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gemlik-Narlı Köyü iskelesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18672)

35.-     Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin uygulanmasında karşılaşılan bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18673)

36.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Türksat projesiyle ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18674)

37.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, sınıfta kalan öğrencilerle ilgili bir uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18680)