BIM Normal kankar81 2 13 2006-11-14T08:36:00Z 2006-12-15T15:39:00Z 2006-12-15T15:39:00Z 1 2102 11988 TBMM 99 28 14062 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 47

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 13 Aralık 2006 Çarşamba 

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1283) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2006)

 

Teklifler

 

            1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 5 Milletvekilinin; 1/7/1976 Tarihli 2022 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/905) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2006)

            2.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ile Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın; 22/1/1990 Tarih ve 399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/906) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2006)

 

Rapor

 

            1.- İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz ve 5 Milletvekilinin; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonları Raporları (2/831) (S. Sayısı: 1277) (Dağıtma tarihi: 13.12.2006) (GÜNDEME)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TBMM kararlarına uyulmamasının yaptırımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/19585) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/12/2006)

2.-   Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, tütün mamulleri ve alkollü içki sektörüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19586) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

3.-   Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çocuk haklarının korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19587) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

4.-   Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, DSİ’nin Kırklareli’de yürüttüğü bazı işlerle ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19588) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/12/2006)

5.-   Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Bilsat uydusunun kaybolduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19589) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

6.-   Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Irak’ta hayatını kaybedenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19590) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

7.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir’e yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19591) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

8.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, tasfiye halindeki İhlas Finans Kurumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19592) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

9.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, zorunlu özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19593) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/12/2006)

10.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, olası kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19594) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/12/2006)

11.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kamu İhale Kurumunun yaptığı incelemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19595) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/12/2006)

12.-     İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Van Gölünün kanalizasyon atıklarıyla kirlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19596) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/12/2006)

13.-     Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, ormanlık alanlardaki yapılaşmayı düzenleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19597) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

14.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir’deki balık çiftliklerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19598) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

15.-     Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun’da gemi içi asbest temizleme tesisi kurulacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19599) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

16.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TBMM’nin Kıbrıs konusundaki kararlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19600) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/12/2006)

17.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AİHM’de Rumların açtığı tazminat davalarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19601) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/12/2006)

18.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, anne ve çocuk sağlığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19602) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

19.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, aileye yönelik sosyal programlara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19603) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

20.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik uygulamalara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19604) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

21.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, engelli ve yoksul aile çocuklarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19605) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

22.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çocuk işgücüne ve çocukların sokağa itilme nedenlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19606) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

23.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, çok çocuklu ailelere vergi indirimi getirileceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19607) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

24.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, DSİ’nin Antalya’daki bir sondaj şube müdürlüğünün kapatılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19608) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/12/2006)

25.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, ithal kömür fiyatlarındaki artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19609) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/12/2006)

26.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da taş ocağı işletme ruhsatı alan kişilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19610) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

27.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, DSİ Lüleburgaz Sondaj Şube Müdürlüğünün taşınması kararına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19611) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

28.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, lağvedilen DSİ Adana Sondaj Şube Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19612) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

29.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Azeri ve Rus doğalgazı fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19613) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/12/2006)

30.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankasından kredi kullanan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19614) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

31.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, belediyelerce tahakkuk ettirilen taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19615) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

32.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çocuk pornosuyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19616) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

33.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AK Parti’nin İstanbul’daki köprü ve üst geçitlerde yaptırdığı reklamlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19617) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/12/2006)

34.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Atatürk Orman Çiftliği koruma planı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19618) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/12/2006)

35.-     Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, İskenderun’da bazı gazetecilerin saldırıya uğramasına ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19619) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

36.-     İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, Şırnak İlinin içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19620) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

37.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Yozgat’taki ihalelerle ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19621) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

38.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, valilerin makam araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19622) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/12/2006)

39.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Çıldır’daki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19623) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/12/2006)

40.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’ın bir köyündeki yol ve su çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19624) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/12/2006)

41.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’ın bir köyündeki yol ve su çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19625) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/12/2006)

42.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, vergi iadesi uygulamasının kaldırılmasının sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19626) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

43.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, asgari geçim indirimi uygulamasının nüfus artışına yol açacağı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19627) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

44.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, eczanelerin alacaklarının ödenmesindeki gecikmelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19628) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

45.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çocuk eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19629) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

46.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, cinsellik eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19630) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

47.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, 0-6 yaş grubu çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19631) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

48.-     İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, okulların ısınma sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19632) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/12/2006)

49.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, OKS’de bazı tercih formlarının değiştirildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19633) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

50.-     Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Muğla Milli Eğitim Müdürünün yurt dışı gezilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19634) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

51.-     Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, lise son sınıf öğrencilerine ek sınav hakkına ve OKS’ye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19635) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

52.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir’de yaşanan eğitim sorunlarına ve vekil yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19636) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/12/2006)

53.-     İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19637) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/12/2006)

54.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir’deki bir sağlık kuruluşunun binasının ruhsatsız olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19638) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

55.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana-Ceyhan’da tren yolu üst geçidi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19639) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

56.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çocuk tutukevlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19640) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

57.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin halkla ilişkiler faaliyetlerini yürüten firmaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19641) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/12/2006)

58.-     Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, ilaç harcamalarındaki artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19642) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/12/2006)

59.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, doğrudan gelir desteği ve narenciye ihracatı desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19643) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

60.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet alımlarında yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19644) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/12/2006)

61.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, havayolu taşımacılığıyla ilgili bir soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19645) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/12/2006)

62.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, yem bitkileri kredisine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/19646) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/12/2006)

63.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, AB’nin zeytinyağı kotası uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19647) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/12/2006)

64.-     Hatay Milletvekili Sadullah ERGİN’in, Sayıştay’ın Hatay İlinde yaptığı bazı denetimlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/19648) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/12/2006)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-   Amasya Milletvekili Mustafa SAYAR ve 22 Milletvekilinin, Mustafa Taylan Özgür cinayetinin aydınlatılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/404) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2006)

2.-   Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ ve 34 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel sömürünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/405) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2006)