BIM Normal kankar81 2 18 2006-11-14T08:36:00Z 2006-12-14T14:12:00Z 2006-12-14T14:12:00Z 1 252 1439 TBMM 11 3 1688 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 46

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 12 Aralık 2006 Salı 

 

Tasarılar

 

            1.- Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1279) (Adalet; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2006)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1280) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2006)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1281) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2006)

            4.- Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1282) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2006)

 
Teklif

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/904) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2006)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.-   Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ ve 23 Milletvekilinin, bankacılık sektöründe yabancı sermaye payındaki artışın doğuracağı etkilerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/403) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/12/2006)