BIM Normal t 2 81 2006-12-11T14:18:00Z 2006-12-15T08:18:00Z 2006-12-15T08:18:00Z 28 13867 79045 TBMM 658 158 97072 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 45

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 11 Aralık 2006 Pazartesi 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.-   23.11.2006 Tarihli ve 5557 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1278) (Anayasa ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:7.12.2006)

 

Raporlar

 

            1.- 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1252) (S. Sayısı: 1269) (Dağıtma tarihi: 11.12.2006)   (GÜNDEME)

            2.- 2005 Mali Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1236, 3/1139) (S. Sayısı: 1270) (Dağıtma tarihi: 11.12.2006) (GÜNDEME)

3.-  2005 Mali Yılı Katma Bütçeye Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1237, 3/1140) (S. Sayısı: 1271) (Dağıtma tarihi: 11.12.2006) (GÜNDEME)

4.- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı; Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ile Van Milletvekili Mehmet Kartal’ın; 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Van Milletvekili Yekta Haydaroğlu’nun; Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Bir Madde Eklenmesi ile İlgili Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1240, 2/403, 2/644) (S. Sayısı: 1275) (Dağıtma tarihi: 11.12.2006) (GÜNDEME)

5.- 15/11/2006 Tarihli ve 5556 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1268) (S. Sayısı: 1276) (Dağıtma tarihi: 11.12.2006) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.-   Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Balıkesir’deki destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2503) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, hayali ihracatla ilgili düzenleme çalışmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19155) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

2.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, hastanelerdeki bazı hizmetlere yönelik bir genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19156) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

3.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Anayasa Mahkemesinin kamu emeklileri hakkındaki bir kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19157) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

4.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19158) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

5.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, internetteki çocuk pornografisine karşı alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19159) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

6.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, çocukların cinsel istismarına yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19160) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

7.-   Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Başbakanlık personeli maaşlarının yatırıldığı bankadan araçlar alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19161) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

8.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN’in, Yuvacık Barajı ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19162) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

9.-   Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,, Iğdır’da verimliliği artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19163) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

10.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısının yeğeni hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19164) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

11.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, sel felaketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19165) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

12.-     Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa’daki DSİ Sondaj Şubesinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19166) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

13.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, AB’nin parasal yardım yaptığı dernek ve vakıflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19167) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

14.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, icra ve iflas dairelerinde toplanan paraya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19168) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

15.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, İstanbul’un trafik sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19169) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

16.-     İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, Kaz ve Marda Dağlarındaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19170) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

17.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir katılım bankasının bazı ortaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19171) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

18.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, seçmen, seçmen sandığı ve siyasi parti sayılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19172) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

19.-     Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa toptancı halinin yer seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19173) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

20.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, orman ve tarım arazilerindeki kaçak yapılaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19174) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

21.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Şanlıurfa’da bir derneğin düzenlediği öğretmenler günü etkinliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19175) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

22.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, sözleşmeli öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19176) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2006)

23.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, asgari geçim indiriminin kapsamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19177) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2006)

24.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’daki kavşak köprüleri çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19178) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2006)

25.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, KPSS’ye katılan görme özürlülere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19179) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2006)

26.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, üniversitelerin ödeneklerindeki kesintiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19180) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2006)

27.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, kamu personelinin maaş ödemelerini yapan bankaların promosyonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19181) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

28.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, belediye şirketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19182) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

29.-     Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, depremde hasar gören Datça Hükümet Konağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19183) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

30.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, BOTAŞ’ın doğalgaz zammına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19184) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

31.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir’in deprem riskine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19185) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

32.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir’deki hastanelerin açtığı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19186) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

33.-     Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun Hafif Raylı Sistem Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19187) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

34.-     Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, eczanelerin alacaklarına ve Sosyal Güvenlik Kurumunun borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19188) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

35.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İstanbul-Beykoz’da bir ormanlık alandaki yapılaşmanın soruşturulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19189) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

36.-     Mersin Milletvekili Şefik SENGİN’in, Mersin-Mut Devlet Hastanesi Başhekiminin astırdığı afişlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19190) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

37.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Cumhuriyet savcılarının kararlarının onaya tabi tutulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19191) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19192) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

39.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19193) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

40.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, yaptığı iddia edilen bir görüşmeye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19194) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

41.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, idam edilen bir hükümlünün defnedildiği yere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19195) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

42.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bölünmüş yol projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19196) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

43.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta-Eğirdir bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19197) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

44.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19198) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19199) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

46.-     Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, deprem konusunda yapılan açıklamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19200) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

47.-     Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Ayancık-Boyabat karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19201) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

48.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, açlık sınırına ve açlık sınırının altında yaşayanlara yapılan yardımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19202) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

49.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19203) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

50.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19204) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

51.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, işsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19205) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

52.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, çeşitli sosyal kesimlerin ekonomik sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19206) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

53.-     Samsun Milletvekili Mustafa ÇAKIR’ın, prim alacaklarının tevkifat yoluyla tahsiline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19207) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

54.-     Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN’in, Kızılay’ın hazırlattığı madalya ve nişan tasarımıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19208) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gaziantep’te kirliliğe maruz kalan su kaynakları ile katı ve sıvı atıkların işlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19209) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

56.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Eskişehir’de kirliliğe maruz kalan su kaynakları ile katı ve sıvı atıkların işlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19210) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Antalya’da kirliliğe maruz kalan su kaynakları ile katı ve sıvı atıkların işlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19211) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

58.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Samsun’da kirliliğe maruz kalan su kaynakları ile katı ve sıvı atıkların işlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19212) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

59.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, İzmir’de kirliliğe maruz kalan su kaynakları ile katı ve sıvı atıkların işlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19213) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

60.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Mersin’de kirliliğe maruz kalan su kaynakları ile katı ve sıvı atıkların işlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19214) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

61.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kocaeli’de kirliliğe maruz kalan su kaynakları ile katı ve sıvı atıkların işlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19215) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

62.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Konya’da kirliliğe maruz kalan su kaynakları ile katı ve sıvı atıkların işlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19216) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

63.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Diyarbakır’da kirliliğe maruz kalan su kaynakları ile katı ve sıvı atıkların işlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19217) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

64.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Adana’da kirliliğe maruz kalan su kaynakları ile katı ve sıvı atıkların işlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19218) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

65.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, İstanbul’da kirliliğe maruz kalan su kaynakları ile katı ve sıvı atıkların işlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19219) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

66.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ankara’da kirliliğe maruz kalan su kaynakları ile katı ve sıvı atıkların işlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19220) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

67.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Fırat Nehri ve Keban Baraj Gölündeki kirlenmeye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19221) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

68.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde kiralanan orman arazilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19222) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

69.-     Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, İstanbul-Beykoz’da ormanlık alandaki yapılaşmaya ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19223) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2006)

70.-     İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY’ın, İzmir’de tehlikeli atıkların bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19224) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2006)

71.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, İstanbul-Beykoz’da ormanlık alandaki usulsüz yapılaşmaya ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19225) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

72.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir ve Ege Bölgesindeki tehlikeli atık sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19226) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

73.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, kimyasal atıkların bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19227) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

74.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir-Urla’da verilen bir taş ocağı ruhsatıyla ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19228) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

75.-     Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, bir yerleşim yerindeki mülk sahiplerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19229) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

76.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, dış temsilciliklerdeki personel sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19230) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

77.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19231) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

78.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19232) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

79.-     Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ’in, Suudi Arabistan’da tutuklu Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19233) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

80.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, Papa’nın Türkiye ziyaretinde gazetecilerin akreditasyon işlemlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19234) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

81.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Papa’nın ziyaretine ve dış ziyaretlerde yöneticilerin karşılaştıkları davranışlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19235) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2006)

82.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB tarama sürecinin sonuçlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19236) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2006)

83.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19237) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

84.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19238) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

85.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kamu bankalarının Yunanistan’da şube açıp açmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19239) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2006)

86.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin el koyduğu Egebank’a borçlu bir şirketin yönetim kurulu üyesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19240) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

87.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, TMSF’nin el koyduğu bir hazır beton şirketinin yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19241) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

88.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, TMSF yönetimindeki Göltaş Enerji A.Ş.’nin yapmayı planladığı bir yatırıma ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19242) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

89.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, TMSF’nin kontrolündeki bazı şirketlere yapılan yönetici atamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19243) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

90.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19244) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

91.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19245) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

92.-     Eskişehir milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hastanesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19246) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

93.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, futboldaki şike iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19247) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

94.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, 2006 Kamu Personeli Seçme Sınavına ve atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19248) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

95.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19249) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

96.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19250) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

97.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/19251) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

98.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/19252) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

99.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, bir imamın görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/19253) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

100.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19254) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

101.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19255) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

102.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, TRT çalışanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19256) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

103.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/19257) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

104.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/19258) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

105.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19259) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

106.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19260) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

107.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Gümrük Müsteşarvekili hakkında soruşturma izni istendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19261) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

108.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, teknik cihaz, donanım ve yazılım alımlarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19262) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

109.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, dahilde işleme rejimi kapsamındaki işlemlerin incelenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19263) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

110.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, el konulan kaçak eşyalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19264) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

111.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19265) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

112.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19266) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

113.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19267) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

114.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir kasabanın sulama suyu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19268) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

115.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19269) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

116.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir kasabanın sulama göleti ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19270) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

117.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19271) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

118.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir sulama göletine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19272) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

119.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’deki bir kasabaya yapılacak olan sulama göletine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19273) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

120.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta’da yapılan tarımsal sulamaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19274) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

121.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19275) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

122.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19276) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

123.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, elektrik enerjisi ihtiyacına ve enerji açığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19277) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

124.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, intihar eden BOTAŞ başmüfettişine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19278) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

125.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, BOTAŞ’la ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19279) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

126.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, EGO’nun BOTAŞ’a olan borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19280) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

127.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Garp Linyitleri Müessesesine yönelik bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19281) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

128.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun finansal durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19282) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2006)

129.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Garp Linyitleri İşletmesinin kömür satışıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19283) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2006)

130.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, TPAO’nun mühendis alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19284) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

131.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, TPAO’nun mühendis alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19285) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

132.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’daki bir mahallenin su sorununa ve ulaşım ücretleri ile afet planlamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19286) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

133.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, asayiş olaylarındaki artışa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19287) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

134.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya’nın Gazipaşa İlçesindeki bazı köylerin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19288) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

135.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19289) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

136.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19290) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

137.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Ankara Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara yaptığı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19291) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

138.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli-Lüleburgaz-Kırıkköy Beldesindeki derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19292) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

139.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, kaçırılan yabancı uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19293) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

140.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun Büyükşehir Belediyesinde bazı personelin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19294) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

141.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Ankara’da bir sulama göletinde balık çiftliği kurulacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19295) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

142.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, bazı konferanslardaki oturma düzenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19296) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2006)

143.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul’daki bir orman arazisine yapılan kaçak yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19297) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

144.- Hakkari Milletvekili Esat CANAN’ın, Hakkari-Yüksekova-Dağlıca Köyünde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19298) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

145.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Havacılık Dairesi Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19299) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

146.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, personele ek ödeme yaparak yargılanan     ya da takibata uğrayan belediye yöneticilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19300) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

147.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, hizmet içi eğitimlerde görev alan bir öğretim üyesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19301) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

148.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Boğaziçi’ndeki kaçak yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19302) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

149.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, yurt dışındaki bazı derneklere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19303) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

150.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19304) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

151.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19305) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

152.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, Devlet Opera ve Balesi sanatçılarına yönelik bir yasaklama iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19306) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

153.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, Antalya’nın turistik tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19307) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

154.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Muğla-Fethiye-Erendağı Kayak Merkezine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19308) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2006)

155.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, lojman satışlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19309) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

156.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, benzin ve mazota yapılan zamlar ile ÖTV artış oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19310) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

157.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19311) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

158.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19312) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

159.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Milletvekili Lojmanları satış ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19313) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

160.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, vergi politikasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19314) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

161.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, vergi iadesi uygulamasının kaldırılmasının çalışanlara etkisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19315) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

162.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Maliye müfettişlerinin iletişiminin izlendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19316) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

163.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, alışverişlerde belge düzeninin denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19317) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

164.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, zorunlu istihdamla ilgili sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19318) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

165.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, eczanelerin yeşil kartlılara verilen ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19319) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

166.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’daki okulların bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19320) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

167.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19321) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

168.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19322) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

169.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, öğretmen ihtiyacı ile okulların yapım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19323) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

170.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, Milli Eğitim Şurasındaki bir ifadesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19324) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

171.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, Şanlıurfa’da bir derneğin düzenlediği öğretmenler günü etkinliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19325) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

172.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, sözleşmeli öğretmenlerin özlük haklarına ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19326) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2006)

173.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Şanlıurfa’da bir derneğin düzenlediği öğretmenler günü etkinliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19327) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

174.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19328) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

175.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19329) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

176.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun asker kaçaklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19330) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

177.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19331) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

178.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19332) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

179.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, kolestrol ilaçlarının kısıtlanmasına ve sağlık harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19333) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

180.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, yeşilkartlıların ilaç bedellerinin eczanelere ödenmesinde yaşanan gecikmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19334) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

181.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, Fransa’dan aşı ithal edileceği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19335) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

182.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, diyabet hastalarının yaşadıkları bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19336) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

183.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19337) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

184.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Van-Başkale’de görev yapan bir doktorun tayin talebine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19338) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2006)

185.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19339) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

186.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19340) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

187.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19341) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

188.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, süt üreticilerine yönelik desteklemeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19342) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2006)

189.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19343) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

190.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19344) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

191.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, zeytin dikim yardımına ve zeytin sahalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19345) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

192.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, ecrimisil usulle tarım yapan çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19346) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)

193.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19347) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

194.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, statülerine göre personel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19348) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2006)

195.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Manavgat tekne yapım ve çekek yeri projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19349) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/11/2006)

196.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19350) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

197.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19351) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

198.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19352) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

199.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19353) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

200.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19354) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

201.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19355) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

202.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19356) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

203.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19357) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

204.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19358) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

205.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19359) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

206.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19360) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

207.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19361) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

208.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19362) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

209.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19363) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

210.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19364) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

211.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19365) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

212.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19366) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

213.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19367) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

214.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19368) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

215.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19369) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

216.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19370) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

217.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19371) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

218.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19372) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

219.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19373) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

220.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19374) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

221.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19375) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

222.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19376) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

223.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19377) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

224.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19378) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

225.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19379) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

226.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19380) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

227.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19381) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

228.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19382) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

229.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19383) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

230.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19384) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

231.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19385) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

232.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19386) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

233.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19387) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

234.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19388) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

235.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19389) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

236.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19390) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

237.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19391) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

238.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19392) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

239.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19393) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

240.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19394) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

241.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19395) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

242.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19396) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

243.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19397) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

244.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19398) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

245.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19399) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

246.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19400) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

247.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19401) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

248.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19402) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

249.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19403) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

250.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19404) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

251.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19405) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

252.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19406) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

253.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19407) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

254.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19408) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

255.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19409) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

256.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19410) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

257.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19411) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

258.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19412) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

259.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19413) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

260.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19414) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

261.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19415) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

262.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19416) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

263.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19417) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

264.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19418) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

265.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19419) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

266.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19420) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

267.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19421) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

268.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19422) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

269.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19423) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

270.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19424) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

271.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19425) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

272.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19426) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

273.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19427) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

274.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19428) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

275.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19429) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

276.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19430) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

277.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19431) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

278.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19432) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

279.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19433) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

280.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19434) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

281.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19435) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

282.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19436) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

283.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19437) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

284.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19438) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

285.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19439) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

286.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19440) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

287.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19441) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

288.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19442) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

289.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19443) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

290.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19444) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

291.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19445) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

292.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19446) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

293.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19447) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

294.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19448) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

295.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19449) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

296.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19450) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

297.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19451) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

298.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19452) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

299.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19453) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

300.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19454) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

301.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19455) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

302.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19456) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

303.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19457) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

304.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19458) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

305.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19459) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

306.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19460) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

307.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19461) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

308.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19462) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

309.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19463) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

310.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19464) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

311.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19465) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

312.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19466) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

313.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19467) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

314.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19468) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

315.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19469) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

316.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19470) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

317.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19471) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

318.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19472) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

319.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19473) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

320.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19474) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

321.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19475) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

322.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19476) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

323.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19477) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

324.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19478) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

325.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19479) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

326.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19480) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

327.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19481) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

328.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19482) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

329.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19483) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

330.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19484) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

331.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19485) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

332.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19486) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

333.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19487) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

334.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19488) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

335.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19489) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

336.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19490) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

337.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19491) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

338.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19492) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

339.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19493) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

340.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19494) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

341.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19495) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

342.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19496) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

343.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19497) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

344.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19498) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

345.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19499) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

346.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19500) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

347.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19501) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

348.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19502) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

349.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19503) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

350.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19504) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

351.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19505) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

352.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19506) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

353.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19507) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

354.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19508) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

355.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19509) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

356.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19510) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

357.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19511) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

358.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19512) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

359.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19513) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

360.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19514) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

361.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19515) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

362.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19516) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

363.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19517) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

364.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19518) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

365.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19519) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

366.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19520) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

367.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19521) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

368.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19522) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

369.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19523) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

370.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19524) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

371.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19525) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

372.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19526) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

373.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19527) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

374.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19528) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

375.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19529) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

376.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19530) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

377.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19531) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

378.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19532) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

379.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19533) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

380.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19534) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

381.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19535) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

382.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19536) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

383.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19537) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

384.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19538) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

385.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19539) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

386.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19540) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

387.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19541) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

388.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19542) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

389.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19543) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

390.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19544) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

391.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19545) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

392.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19546) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

393.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19547) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

394.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19548) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

395.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19549) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

396.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19550) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

397.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19551) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

398.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19552) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

399.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19553) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

400.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19554) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

401.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19555) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

402.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19556) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

403.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19557) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

404.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19558) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

405.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19559) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

406.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19560) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

407.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19561) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

408.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19562) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

409.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19563) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

410.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19564) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

411.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19565) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

412.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19566) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

413.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19567) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

414.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19568) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

415.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19569) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

416.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19570) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

417.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19571) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

418.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19572) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

419.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19573) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

420.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19574) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

421.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19575) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

422.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19576) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

423.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19577) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

424.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19578) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

425.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19579) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

426.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19580) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

427.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19581) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

428.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19582) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

429.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19583) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

430.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin bir köyünün yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19584) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/12/2006)

 

 

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporundaki tespitlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/16380)

2.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’nın, NATO Savunma Kolejinde ortaya konulan haritaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18003)

3.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Diyarbakır-Bismil-Sinan köylülerinin  iskan ve bağlı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18007)

4.-   İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, basında çıkan bölücü terör örgütüne yönelik bir plan oluşturulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18009)

5.-   İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, yurt dışı gezilerine katılan gazetecilerin belirlenmesine  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18010)

6.-   İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, güvenlik güçlerinin operasyonları konusundaki bir beyanına  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18011)

7.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, peyzaj mimarlarının sorunlarına  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18012)

8.-   Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, ABD gezisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18017)

9.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Doğu ve Güneydoğu illerindeki öğrencilerin Kuzey Irak’taki üniversitelere yönlendirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18021)

10.-     İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, bir Bakanlar Kurulu kararında Kıbrıs adının geçmesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18034)

11.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, KKTC’deki siyasi gelişmelerle ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18035)

12.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Karadeniz’de hamsi üzerine yapılan uluslararası araştırmaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18036)

13.-     Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, bor madeninin etkin değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18045)

14.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, bir şirkete alınan geçici işçilerin kadrolu olarak BOTAŞ’a geçiş yaptığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18047)

15.-     Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA’nın, Belkıs Barajı Projesine ve konsorsiyumla yapılan anlaşmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18048)

16.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Ankara’da toplu taşımada gece seferi uygulanmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18050)

17.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali BULUT’un, Cumhuriyet Gazetesinin Çankaya Belediyesince bedava dağıtılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18052)

18.-     Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE’nin, Denizli’deki arazi toplulaştırmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18054)

19.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’daki bir çevre sorununa ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18055)

20.-     İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı ÖZBEK’in, İstanbul-Üsküdar’daki bir taşınmazın imar durumunda değişiklik yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18057)

21.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, kamu kurum ve kuruluşların  Afyonkarahisar’daki ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18058)

22.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, kamu kurumlarının Isparta’daki ihale ve işlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18059)

23.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya-Serik’te ruhsat süresi dolduğu halde çalışmalarını sürdüren bir taş ocağına  ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18060)

24.-     Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN’ın, bir milletvekili sekreterinin belediye başkan yardımcılığı görevine atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18061)

25.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’ın Lice İlçesindeki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18062)

26.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır-Bismil-Alıncak Köyünün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18063)

27.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Ankara’da Atatürk Bulvarı ve Cinnah Caddesinde yürütülen projeye ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18064)

28.-     Manisa Milletvekili Hüseyin TANRIVERDİ’nin, öğretim üyelerinin bilimsel yayın ortalamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18071)

29.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Zonguldak Devlet Hastanesinde ölüme sebebiyet veren anestezi cihazına ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18080)

30.-     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Alanya Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18081)

31.-     Sivas Milletvekili Nurettin SÖZEN’in, bir hastanedeki bazı ebelerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18082)

32.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Strateji Geliştirme Başkanlığındaki görevlendirmelere ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18083)

33.-     Eskişehir  Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Eskişehir’in demiryolu ile Mudanya Limanına bağlanması projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18089)

34.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır-Bismil-Alıncak Köyünün telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/18090)

35.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, El-Kadı’nın malvarlığının dondurulması kararına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18095)

36.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, okullardaki bilgisayar ve internet imkanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18102)

37.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana havaalanının kapasitesinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18107)

38.-     Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, kullanılmayacak durumdaki tıbbi cihazlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18109)

39.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir çete operasyonuna ve TESEV’in bir raporuna katkı veren Polis Akademisi mensuplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18113)

40.-     Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Ordu ve Giresun illerinin havaalanı ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18114)

41.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Emniyet Teşkilatı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18115)

42.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, AK Partinin bir belde teşkilatına yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18116)

43.-     Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, muhtarların mali sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18117)

44.-     Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, Papa’nın ülkemizi ziyaretinde Fener Rum Patrikhanesi ile ikili anlaşma imzalayacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18118)

45.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Lübnan’a asker gönderilmesine ve bazı kişilerin askerlik ödevlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18119)

46.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, okullardaki bilgisayar kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18120)

47.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, BOTAŞ’ın doğalgaz ithalat sözleşmesi devir ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18121)

48.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, bir Türk vatandaşının KKTC’den sınırdışı edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18123)

49.-     Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU’nun, Çorum Belediyesindeki bazı görevlendirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18125)

50.-     Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, resmi yurt dışı gezilerine kızının katılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18126)

51.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, dış politikayla ilgili bazı durumlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18130)

52.-     Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa’da bir alanın iskana açılacağı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18134)

53.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bazı alanlara aktarılan kaynaklara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18137)

54.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, AB sürecinde KKTC ile ilgili taleplere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18144)

55.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, ABD ziyaretinde Başbakanın kızının resmi kafilede yer almasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18145)

56.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, banka sahipliği hususunda Kuveyt’le mütekabiliyet olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18146)

57.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18151)

58.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün uzman yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18152)

59.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18153)

60.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18159)

61.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, tahkimde kaybedilen davalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18160)

62.-     Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Yatağan Termik Santrali baca gazı arıtma tesisi ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18162)

63.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Emniyet personelinin çocuk suçlulara yönelik eğitimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18166)

64.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çocuk suçluluğuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18167)

65.-     Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Antalya-Kaş Merkez İlköğretim Okulunun yapı güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18168)

66.-     Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, KÖYDES Projesi kapsamında Ankara’nın ilçelerinde yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18169)

67.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Yozgat-Çayıralan Devlet Hastanesi ihalesiyle ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18170)

68.-     Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde toplu taşımacılıkla ilgili uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18171)

69.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir yerel yönetim birliğinin 2006 yılı yatırım programına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18172)

70.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18174)

71.-     Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, KÖYDES Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18176)

72.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Diyanet İşleri Başkanlığından naklen atanan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18194)

73.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, öğretmen istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18198)

74.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18202)

75.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18203)

76.-     Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18204)

77.-      Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18205)

78.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18206)

79.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18207)

80.-     Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, bir ilaç firmasının kamuyu zarara uğrattığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18208)

81.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18209)

82.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18210)

83.-     Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, İstanbul-Şişli-Ayazağa Semt Polikliniğinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18212)

84.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, THY’nın yolcu ve uçuş güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18221)

85.-     İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, THY’nin personel seçiminde uygulanan bir ankete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18222)

86.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Dünya Bankası kredili veya hibeli projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18223)

87.-     Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN’ın, emniyet hizmetlerindeki bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18230)

88.-     Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18550)