BIM Normal kankar81 2 57 2006-11-14T08:36:00Z 2006-12-14T14:10:00Z 2006-12-14T14:10:00Z 1 2797 15949 TBMM 132 37 18709 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 44

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 8 Aralık 2006 Cuma  

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Pursaklar Belediyesince bir mağazanın kültür merkezi olarak kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19112) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

2.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Kızılay’ın yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19113) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

3.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Çin’den otobüs ithaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19114) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

4.-   Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, ilaç ücretlerinin eczanelere ödenmesindeki gecikmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19115) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

5.-   Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, asayiş sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19116) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

6.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, kapanan ve yeni açılan işyerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19117) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

7.-   Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, su ve enerji politikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19118) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

8.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Cevahir Alışveriş Merkezinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait hissesinin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19119) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

9.-   Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, bazı yurt dışı ziyaretlerde diplomatik nezaketle bağdaşmayan uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19120) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2006)

10.-     Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, bir televizyon kuruluşu ile ilgili basında yer alan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19121) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2006)

11.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızdan çıkış harcı alınacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19122) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2006)

12.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, zeytin üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19123) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2006)

13.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, AK Parti İzmir İl Gençlik Kollarının düzenlediği konferansta bir akademisyenin yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19124) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2006)

14.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, DSİ’nin özel bir şirkete patlayıcı madde hibe etmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19125) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2006)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, SSK ve BAĞ-KUR prim ödemelerine ve sağlık harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19126) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

16.-     Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, tarımda kendi adına ve hesabına çalışanların sigorta prim keseneklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19127) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2006)

17.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İZAYDAŞ’ın atık kabulüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19128) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

18.-     Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, bir çevre düzenleme planına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19129) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2006)

19.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, bölücü terör örgütünün çıkardığı gazeteye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19130) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

20.-     Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, yurt dışında bakan ve milletvekillerinin üstünün ve eşyasının aranmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19131) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

21.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul’da amatör spor faaliyetlerinin mali nedenlerle askıya alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19132) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

22.-     Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE’nin, Vakıflar Bankasının emekli maaşı ödemelerinde komisyon kesmesi ve işletim ücreti olmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19133) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

23.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, EGO’nun BOTAŞ’a olan doğalgaz borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19134) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

24.-     Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, DSİ’deki personel hareketlerine ve hidroelektrik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19135) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

25.-     Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, DSİ’nin özel bir şirkete patlayıcı madde hibe etmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19136) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2006)

26.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Elazığ’ın Alacakaya İlçesinin emniyet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19137) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

27.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Belediye Meclisi toplantı salonlarının kamusal alan olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19138) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

28.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, İl Genel Meclisi toplantı salonlarının kamusal alan olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19139) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

29.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, bir okulda Atatürk büstüne yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19140) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

30.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’da sebze hali konusunda belediyeler arasındaki anlaşmazlığa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19141) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

31.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Osmangazi Belediyesinin kamulaştırılan bir binaya yapı kullanım izni verdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19142) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2006)

32.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya İl Emniyet Müdürü hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19143) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2006)

33.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Elazığ’ın Alacakaya İlçesinin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19144) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

34.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, kuş gribi koordinatörlüğüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19145) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

35.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Mersin-Anamur Devlet Hastanesinin tam teşekküllü hastane statüsüne getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19146) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

36.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Fatsa-Bolaman’da fındık depolarında çıkan yangına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19147) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2006)

37.-     Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, Ordu-Fatsa-Bolaman’da fındık depolarında çıkan yangına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19148) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2006)

38.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, TMO fındık alım merkezi personeline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19149) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2006)

39.-     Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, Kırşehir Lisesinde Cumhuriyet Bayramında bir öğrencinin okuduğu şiire ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19150) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

40.-     Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Elazığ-Alacakaya yolunun asfaltlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19151) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2006)

41.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, cinsel taciz mağdurlarının korunmasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19152) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/11/2006)

42.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF Başkanının bir açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19153) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2006)

43.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türk Telekomu devralan firmanın taahhütlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19154) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2006)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Amasya’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18298)

2.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Amasya’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18298)

3.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18299)

4.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Adıyaman’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18300)

5.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ağrı’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18301)

6.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18302)

7.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis’te 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18303) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2006)

8.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir’de 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18304)

9.-   Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak’ta 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18305)

10.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt’te 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18306)

11.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18307)

12.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize’de 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18308)

13.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri’de 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18309)

14.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars’ta 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18310)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane’de 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18311)

16.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18312)

17.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18313)

18.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18314)

19.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18315)

20.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis’te 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18316)

21.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce’de 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18317)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18318)

23.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl’de 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18319)

24.-      Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18320)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl’de 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18455)

26.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt’te 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18479)

27.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18480)

28.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize’de 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18481)

29.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri’de 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18482)

30.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir’de 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18483)

31.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18484)

32.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Adıyaman’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18485)

33.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ağrı’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18486)

34.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18487)

35.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis’te 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18488)

36.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars’ta 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18489)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane’de 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18490)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18491)

39.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18492)

40.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce’de 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18493)

41.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak’ta 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18494)

42.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18495)

43.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18496)

44.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18497)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis’te 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18498)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl’de 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18499)

47.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18500)

48.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Amasya’da 2006 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18501)

49.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18524)

50.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18525)

51.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18526)

52.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18527)

53.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18528)

54.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18529)

55.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18530)

56.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18531)

57.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18532)

58.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18533)

59.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18534)

60.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18535)

61.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18536)

62.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18537)

63.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18538)

64.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18539)

65.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18540)

66.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18541)

67.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18542)

68.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’taki bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18543)