BIM Normal t 2 19 2006-12-06T12:36:00Z 2006-12-14T12:25:00Z 2006-12-14T12:25:00Z 2 908 5179 TBMM 43 10 6360 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 43

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Aralık 2006 Perşembe  

 

Tasarılar

 

            1.- Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1272) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2006)

            2.- İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı (1/1273) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2006)

            3.- Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun Tasarısı (1/1274) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2006)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1275) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2006)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1276) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2006)

            6.- Kan, Kan Bileşenleri ve Ürünleri Kanunu Tasarısı (1/1277) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2006)

 

 

Teklifler

 

            1.- İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar’ın; Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/902)  (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2006)

            2.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 18 Milletvekilinin; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından Korunmasına Dair Kanun Teklifi (2/903) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2006)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, yabancı sigara üreticilerinin yaptıkları fiyat artışları ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18546)

2.-   Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın genel seçimlerde oy kullanabilmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18547)

3.-   Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Mersin-Mut Kaymakamı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18548)  

4.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, şehir dışına taşınan Devlet hastanelerine ve okullara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18554)

5.-   Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, hukuk dışı işlemler yapan belediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18555)

6.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, gıda bankacılığı yürüten dernek ve vakıflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18556)

7.-   İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Fransa ile ekonomik ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18557)

8.-   Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, uluslararası kuruluşlardan yardım alana sivil toplum örgütlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18558)

9.-   İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, bir spor karşılaşmasında yaşanan pankart olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18569)

10.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, öğrenci yurtlarının denetimine ve güvenliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18571)

11.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, AK Parti Ordu-Fatsa İlçe Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18572)

12.-      Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir grup köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18573)

13.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün su kanallarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18574)

14.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18576)

15.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün memba suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18577)

16.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün su şebekesi sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18578)

17.-     Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta-Eğirdir’de taşımalı eğitimde yaşanan bir soruna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18588)

18.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Tunceli’deki bir okulun açılış töreninde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18589)

19.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Mersin-Mut Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18590)

20.-     İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, Kars Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18591)

21.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Aksaray Devlet Hastanesinin verdiği bir sağlık raporuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18592)

22.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, kent merkezlerindeki hastanelerin şehir dışına taşınacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18593)

23.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’ın bir köyünün doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18594)

24.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, yurt dışından getirilen hurda gemilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18598)

25.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, THY personelinin hamilelik halinde sözleşmesinin feshine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18599)

26.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, THY’nin personel seçiminde uyguladığı ankete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18600)

27.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Eskişehir-Osmaneli-Bursa-Bandırma Demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18601)

28.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Fransız Meclisinde kabul edilen sözde Ermeni soykırımı ile ilgili kanunun Lozan Antlaşması karşısındaki durumuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18604)