BIM Normal kankar81 2 13 2006-12-06T12:36:00Z 2006-12-08T14:37:00Z 2006-12-08T14:37:00Z 1 243 1386 TBMM 11 3 1626 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 42

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 6 Aralık 2006 Çarşamba 

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti İle Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1270) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2006)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti İle Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1271) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2006)

 

 

Teklifler

 

            1.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve 5 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/900)  (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2006)

            2.- Samsun Milletvekili Ahmet Yeni’nin; 15.11.2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/901) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2006)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN ve 34 Milletvekilinin, pancar tarımı ve şeker üretimindeki sorunların araştırılarak sektörün desteklenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/402) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2006)