BIM Normal kankar81 2 15 2006-12-05T15:21:00Z 2006-12-07T08:01:00Z 2006-12-07T08:01:00Z 1 116 663 TBMM 5 1 778 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 41

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 5 Aralık 2006 Salı 

 

 

Rapor

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk’ün; Erzurum ve Sivas Kongrelerine Katılan Delegelerin Mezarları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/802) (S. Sayısı: 1274) (Dağıtma tarihi: 5.12.2006) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ ve 27 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel sömürünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/401) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)