BIM Normal t 2 68 2006-11-14T08:36:00Z 2006-12-06T12:45:00Z 2006-12-06T12:45:00Z 1 233 1329 TBMM 11 3 1559 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 40

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 4 Aralık 2006 Pazartesi 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.-   15.11.2006 Tarihli ve 5556 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1268) (Anayasa ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2006)

 

Tasarılar

 

1.- Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1266) (Plan ve Bütçe Komisyonu) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2006)

2.- Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1267) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2006)

3.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/1269) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2006)

 

 

Teklif

 

            1.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 103 üncü Maddesine (8) Sırasıyla Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/899) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2006)