BIM Normal t 2 59 2006-10-05T12:43:00Z 2006-10-09T06:54:00Z 2006-10-09T06:54:00Z 2 597 3406 TBMM 28 6 4182 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 4

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 5 Ekim 2006 Perşembe  

 

Tasarılar

1.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1247) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2006)

2.-   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1248) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2006)

 

Teklifler

 

1.- Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 5 Milletvekilinin; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/867) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2006)

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, Samsun Milletvekili Haluk Koç ile Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu’nun; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/868) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2006)

3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 245 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/869) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2006)

 

 

 

Raporlar

 

1.-   Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1187) (S. Sayısı: 1235) (Dağıtma tarihi: 5.10.2006) (GÜNDEME)

2.-   Ankara Milletvekili Bülent Gedikli ve 17 Milletvekilinin; Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler’in; Vergi Usul Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı’nın; Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 36 Milletvekilinin; Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 27 Milletvekilinin; Mali Tatil Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/866, 2/692, 2/774, 2/857, 2/864) (S. Sayısı: 1237) (Dağıtma tarihi: 5.10.2006) (GÜNDEME)

 

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergesi

 

 

1.-   Diyarbakır Milletvekili Aziz AKGÜL’ün, Diyarbakır Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının teftişi raporuna ve bir projenin ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/17918) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 23 Milletvekilinin, Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/379) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/9/2006)

 

Genel Görüşme Önergesi

 

            1.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU ve 24 Milletvekilinin, fındıktaki fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/34) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2006)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

            1.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, kurulması planlanan uzay üssünün yer seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14346)

            2.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yabancı bir girişimle kuracağı iddia edilen gayrimenkul yatırım ortaklığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/14396)