BIM Normal t 2 5 2006-12-01T08:28:00Z 2006-12-07T08:40:00Z 2006-12-07T08:40:00Z 1 55 315 TBMM 2 1 386 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                  No: 39

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 1 Aralık 2006 Cuma

 

Rapor

 

            1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığının 2005 Mali Yılı Kesinhesaplarına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/27) (S. Sayısı: 1268) (Dağıtma tarihi: 1.12.2006) (GÜNDEME)