BIM Normal kankar17 2 19 2006-11-30T09:48:00Z 2006-12-22T12:28:00Z 2006-12-22T12:28:00Z 1 2893 16495 TBMM 137 38 19350 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 38

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 30 Kasım 2006 Perşembe 

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.-   9.11.2006 Tarihli ve 5555 Sayılı Vakıflar Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1265) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2006)

 

   Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Elazığ’ın Alacakaya İlçesinin yeni Emniyet binası ve lojman ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2499) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

2.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Alacakaya-Elazığ karayolundaki köprüye ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2500) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

3.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Elazığ-Alacakaya sağlık ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2501) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

4.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Düzce depremzedelerine konut sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2502) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2006)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, boşanmak suretiyle babası üzerinden emekli maaşı alanların sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19022) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

2.-   Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Deriner Barajı projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19023) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

3.-   İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Bülent Ecevit’in, cenaze töreninde TRT’nin sansür uyguladığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19024) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

4.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, ilaç ödemelerinin eczanelere gecikmeli yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19025) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2006)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, eski olağanüstü hal bölgesindeki güvenlik görevlilerinin korumalı lojman ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19026) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2006)

6.-   Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19027) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2006)

7.-   Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Mersin’in Gülnar İlçesinde bir vatandaşın işkence gördüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19028) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

8.-   Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, ithal filmlere ve film gösterimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19029) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

9.-   Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, TRT Çukurova Bölge Müdürlüğüyle ilgili bir soruşturma raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19030) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

10.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, cenazelerin yurda getirilmesindeki prosedüre ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19031) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

11.-     Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Ankara’da şehit edilen bir başkomiserin cenaze törenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19032) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

12.-     Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Mersin’in Evrenli Köyünde mermer ocağı işletilmesine izin verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19033) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

13.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Anayasa Mahkemesi üyelerinin yapacağı bir yurt dışı ziyaretine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19034) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

14.-     Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, bazı ülkelerin cezaevleri kapasiteleri ile hükümlülerin suçlara göre dağılımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19035) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

15.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Adli Tıp Kurumu hizmetlerinden alınan ücrete ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19036) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

16.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, F tipi cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19037) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

17.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Tüketici Mahkemesinde görülen davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19038) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

18.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Bandırma-Susurluk bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19039) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

19.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Elazığ-Alacakaya karayolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19040) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

20.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, sağlıklı içme suyu imkanı ile çevre bilinci ve duyarlılığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19041) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

21.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, sera etkisi yaratan gaz salımındaki artışa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19042) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

22.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Manisa’da yetiştirilen üzümlerdeki bozulmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19043) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

23.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, tehlikeli atıkların bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19044) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2006)

24.-     Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN’in, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19045) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

25.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, bölücü terör örgütünün bir yöneticisinin Irak’taki bir televizyon kanalında röportajının yayınlanmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19046) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

26.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/19047) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

27.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bazı vakıf eserlerinin onarım ve restorasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19048) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

28.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Jimnastik Federasyonu genel kurulunun ertelenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/19049) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

29.-     Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, borç stokuna ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/19050) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

30.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/19051) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

31.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, bazı gıda ürünlerinin reklamlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19052) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

32.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Bülent Ecevit’in cenaze töreninde TRT’nin sansür uyguladığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19053) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

33.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Başbakanlık Teftiş Kurulunun TUİK’le ilgili bir inceleme raporuna ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19054) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

34.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, berdel töresine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19055) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

35.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, kadınlara yönelik şiddet konusunda kamu görevlilerinin tutumuna ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/19056) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

36.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, enerji tasarrufuna yönelik bilinçlendirmeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19057) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

37.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, doğalgaz ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19058) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

38.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Türkiye-Yunanistan doğalgaz boru hattı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19059) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

39.-     Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, tarımsal sulamada özelleştirme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19060) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

40.-     Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, DSİ yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19061) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

41.-     Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, GAP sulamalarına ayrılan kaynağa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19062) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

42.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Babasultan Barajına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19063) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

43.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Nilüfer Barajına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19064) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

44.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Çınarcık Barajına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19065) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yenişehir-Boğazköy Barajına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19066) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-İznik-Mahmudiye Köyü Göletine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19067) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

47.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Büyükorhan-Gedikler Köyü  Göletine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19068) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

48.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Büyükorhan-Kınık Beldesi Göletine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19069) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

49.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhaneli-Karıncalı Beldesi Göletine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19070) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

50.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gemlik-Büyükkumla Köyü Barajına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19071) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

51.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Karacabey-Gölecik Köyü Barajına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19072) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

52.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Büyükorhan-Durhasan Köyü Göletine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19073) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

53.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhaneli-Göynükbelen Beldesi Göletine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19074) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

54.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Nilüfer-Güngören Köyü Göletine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19075) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yenişehir-Çiçeközü Köyü Göletine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19076) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

56.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Keles-Dağdibi Köyü Göletine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19077) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

57.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya’nın ilçelerine doğalgaz verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19078) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

58.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, çocuk pornografisi konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19079) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

59.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19080) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

60.-     Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, ABD’de kurulu bir organizasyonun Türkiye’de izinsiz faaliyette bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19081) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

61.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya’daki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19082) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2006)

62.-     Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin resmi görevlerinden aldığı toplam ücrete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19083) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

63.-     Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ihale verdiği bir şirketle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19084) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

64.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Mamak Belediyesi Kültür Merkezinin kiralama ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19085) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

65.-     Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Ankara İl Özel İdaresi mesaj hattının  şahsi işlerde kullanıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19086) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

66.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, İskenderun’da meydana gelen sel felaketinde alınan önlemlere ve zararların telafisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19087) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2006)

67.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Türkiye’deki Dünya kültür mirası listesine girmesi beklenen eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19088) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

68.-     Edirne Milletvekili Nejat GENCAN’ın, KPSS kapsamında ve dışında yapılan personel alımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19089) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

69.-     Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, Hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19090) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

70.-     Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, Sümerbank Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.’nin özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19091) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

71.-     Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, özelleştirme gelirlerine ve harcama alanlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19092) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2006)

72.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, özel dersanelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19093) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

73.-     Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, Fransızca dersine ve Fransızca eğitim veren okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19094) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

74.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Elazığ’ın, Alacakaya İlçesinin yeni bir lise binası ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19095) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

75.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Nevşehir-Kozaklı-Çayiçi Köyü İlköğretim öğrencileriyle ilgili bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19096) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

76.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, kent merkezlerindeki okulların satışına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19097) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

77.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhangazi Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19098) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

78.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, hastanelerdeki enfeksiyon vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19099) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

79.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir’deki bazı devlet hastanelerinin bakım ve onarım ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19100) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

80.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, bir ilacın temininde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19101) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

81.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, bir ilacın temininde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19102) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

82.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ÇAYKUR Elmadağ İşletmesi işçilerinin ikramiyelerinin ödenmemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19103) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2006)

83.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana’da aşırı yağışların verdiği zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19104) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

84.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, muz ithalatına ve yerli muz üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19105) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

85.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Lübnan’da Türk askerlerinin konuşlandığı bölgede radyoaktivite saptandığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19106) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

86.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Habur sınır kapısının aşırı yağıştan kapatıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/19107) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2006)

87.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Finansbank hisselerinin satışında mütekabiliyet şartına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19108) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2006)

88.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana’da kepenk kapatan esnaf ve sanatkarlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19109) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

89.-     Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, BAĞ-KUR emeklileri arasındaki maaş farkına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19110) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2006)

90.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, yapılan atamalara ve personel ücretlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/19111) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2006)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK ve 59 Milletvekilinin, küresel ısınmanın ülkemizdeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/399) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

            2.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ ve 30 Milletvekilinin, kamu sağlık kuruluşlarındaki performansa dayalı döner sermaye uygulamasının araştırılarak neden olduğu sorunların giderilmesi için  alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/400) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)