BIM Normal kankar17 2 14 2006-11-29T10:11:00Z 2006-12-22T09:31:00Z 2006-12-22T09:31:00Z 1 5550 31638 TBMM 263 74 37114 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 37

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 29 Kasım 2006 Çarşamba 

 

Teklif

 

            1.- Antalya Milletvekili Feridun F. Baloğlu ve 50 Milletvekilinin; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/898) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2006)

 

 

Rapor

 

            1.- Düzce Milletvekili Yaşar Yakış ve 3 Milletvekilinin; Avrupa Birliği İşleri Komisyonu Kuruluş Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/811) (S. Sayısı: 1272) (Dağıtma tarihi: 29.11.2006) (GÜNDEME)

 

   Sözlü Soru Önergesi

 

1.-   Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Hasankeyf’in dünya kültür mirası listesine alınması ve turistik bölge olmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2498) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, TRT Genel Müdür Vekili ile ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18832) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

2.-   Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, ANAR ve YİMPAŞ’la ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18833) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

3.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur-Çavdır-Bölmepınar Köyündeki madencilik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18834) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

4.-   Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa-Mustafakemalpaşa-Ormankadı Köyündeki Hazine arazisinin amaç dışı kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18835) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

5.-   Hatay Milletvekili Fuat ÇAY’ın, Hatay İlindeki çeşitli projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18836) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

6.-   İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, belediye şirketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18837) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

7.-   İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, kamu ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18838) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

8.-   Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun-Vezirköprü-Kıranalan Köyündeki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18839) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

9.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sel felaketlerinin sebep olduğu zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18840) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

10.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sel felaketleriyle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18841) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

11.-     İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, bazı bakanların YİMPAŞ’ın mağaza açılışına katıldıkları iddiasına ve SPK’nın hazırladığı yasa tasarısı taslağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18842) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

12.-     İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY’ın, sel felaketleriyle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18843) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

13.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, sel felaketleriyle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18844) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

14.-     Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, don afeti mağduru Malatya’lı çiftçilerin zararının tazminine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18845) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

15.-     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Antalya’da don ve sel felaketinden zarar gören çiftçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18846) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2006)

16.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, arandığı iddia edilen YİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18847) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2006)

17.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, AB ile 29/7/2005 tarihinde imzalanan Ek Protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18848) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

18.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, eczanelerin alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18849) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

19.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, sel felaketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18850) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

20.-     Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, YİMPAŞ Holding’e ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18851) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2006)

21.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, SPK’nın açıkladığı bazı şirket ve hondinglerle ilgisi olan AK Parti’lilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18852) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

22.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bir toplantıdaki bazı ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18853) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

23.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Atatürk ve Cumhuriyet aleyhine yayınlar yaptığı iddia edilen bir internet sitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18854) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

24.-     Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY’ın, BM İşkencenin Dünya Çapında Önlenmesi-İşkenceye Karşı Sözleşme Seçmeli Protokolüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18855) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

25.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18856) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

26.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Diyarbakır’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18857) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

27.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Batman’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18858) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

28.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Şırnak’ta yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18859) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

29.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İstanbul’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18860) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

30.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Hakkari’de yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18861) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

31.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Mersin’de yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18862) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

32.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir’de yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18863) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

33.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Adıyaman’da yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18864) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

34.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Bitlis’te yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18865) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

35.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Tunceli’de yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18866) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

36.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, bir bebeğe yönelik cinsel istismara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18867) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

37.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, yerli üretimin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18868) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

38.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, ceza ve tutukevlerinde görevli personelin denetimine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18869) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

39.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkındaki suç duyurularına ve açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18870) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

40.-     Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Mardin-Midyat’ta iptal edilen TOKİ projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18871) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

41.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki kamu binalarının depreme dayanıklılıklarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18872) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

42.-     Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Kızkalesi Beldesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18873) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

43.-     Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR’in, Yozgat İl merkezinde Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan bir alt geçide ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18874) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

44.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, bir bölünmüş yol projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18875) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

45.-     Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, Eskişehir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18876) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

46.-     Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, Türkiye’nin uygun görülecek AB program ve kurumlarında yer alıp almayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18877) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

47.-     Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, Türkiye’nin Avrupa Parlamentosundaki lobi faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18878) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

48.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB ile 29/7/2005 tarihinde imzalanan Ek Protokole ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18879) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

49.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kazakistan’daki Tengiz petrol sahasında meydana gelen olaylara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18880) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

50.-     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Türk Barış Gücünün Lübnan’da konuşlandığı bölgede radyoaktif kalıntı olduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18881) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

51.-     Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, amatör spor kulüplerine ve aldıkları yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/18882) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

52.-     Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR’in, geçici personel statüsündeki kamu çalışanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/18883) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

53.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Telsim’in Hazineye olan borçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18884) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2006)

54.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ülker Grubuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18885) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

55.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, Merkez Bankası yönetici ve çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18886) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2006)

56.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Van-Başkale’de meydana gelen bir töre cinayetine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18887) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

57.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, bir bebeğin mağdur olduğu istismar ve şiddet olayına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18888) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

58.-     İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU’nun, cinsel istismara maruz kalan çocuklara ve bir olaya ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18889) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

59.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, yetiştirme yurtlarının personel ihtiyacına ve şiddet iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18890) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

60.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, çocuk yuvalarından evlat edinmeye ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18891) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

61.-     Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, töre cinayetleri konusundaki koordinasyona ve hizmet içi eğitime ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/18892) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

62.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bilişim Çıraklığı Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18893) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

63.-     Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, BM Tır Konvansiyonunun yerine AB’de uygulanan sistemin kabul edilmesi girişimine karşı yapılan yazışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18894) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

64.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Türk işçilerin Kazakistan’da saldırıya uğramasıyla ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18895) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

65.-      İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, görevden alınan Teftiş Kurulu Başkanının yıllık izin hakkı kullanımının sınırlandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18896) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

66.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18897) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

67.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, BOTAŞ’a borcu bulunan kurum ve kuruluşlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18898) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

68.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya Belediyesinin doğalgaz borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18899) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

69.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18900) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

70.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18901) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

71.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, İstanbul  Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18902) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

72.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18903) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

73.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Konya Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18904) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

74.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18905) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

75.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18906) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

76.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18907) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

77.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18908) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

78.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Eti Maden İşletmelerine bağlı iki şirkete yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18909) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

79.-     Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, doğalgaz zammına ve kamu kurumlarının BOTAŞ’a olan borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18910) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

80.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Adıyaman İlindeki petrol üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18911) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

81.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, elektrik dağıtım ihalelerine ve TEDAŞ’la ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18912) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

82.-     Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN’ın, Tekirdağ-Çerkezköy’deki TOKİ konutlarının doğalgaz bağlantısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18913) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

83.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, EGO’nun BOTAŞ’tan doğalgaz alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18914) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

84.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Ankara-Atatürk Bulvarındaki yol ve köprülü kavşak ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18915) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

85.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki köylerin isimlerini belirten tabelalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18916) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

86.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, köye dönüştürülmesi söz konusu olan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18917) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

87.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’nın Nilüfer İlçesinde bazı caddelerin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18918) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

88.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, basında yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesiyle ilgili bazı değerlendirmelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18919) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

89.-     Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ’nin, bir inşaat şirketinin İstanbul’da yürüttüğü projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18920) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

90.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Manavgat-Gaziler Köyünün su şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18921) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

91.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18922) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

92.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmet satışlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18923) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

93.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, istihbarat branşından çıkarılan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18924) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

94.-     Ankara Milletvekili Bayram Ali MERAL’in, Ankara-Sincan Belediyesi yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18925) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2006)

95.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Siirt’te KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18926) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2006)

96.-     Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR’in, araştırma ve ön inceleme yapılan belediyelere ve soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18927) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

97.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bayan polis memurlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18928) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

98.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, yurt dışına çıkış ve Türkiye’ye giriş yasağı konulan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18929) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

99.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, üniversite mezunu polis memuru alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18930) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

100.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, intihar eden polis memurlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18931) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

101.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Kızkalesi Beldesinde sel felaketinden etkilenen otel ve motellerin zararının telafisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18932) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

102.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Prova Salonunun yıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18933) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

103.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Alanya Kalesi Saray Odasının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18934) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

104.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Özel Kalem Müdürlüğü telefonlarından kandil kutlama mesajları gönderildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18935) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

105.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, belediyelerin verdiği ihalelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18936) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

106.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılmayan TELEKOM personeline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18937) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

107.- Hatay Milletvekili Mehmet ERARSLAN’ın, dolaylı ve dolaysız vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18938) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

108.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18939) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

109.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18940) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18941) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

111.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18942) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

112.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18943) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

113.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18944) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

114.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18945) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

115.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18946) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

116.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, kurum ve kuruluşların TEDAŞ’a olan borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18947) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

117.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18948) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

118.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18949) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

119.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ağrı Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18950) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

120.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18951) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

121.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18952) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

122.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18953) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

123.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Konya Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18954) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

124.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18955) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

125.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18956) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

126.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18957) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

127.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18958) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

128.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18959) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

129.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18960) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

130.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Samsun Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18961) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

131.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18962) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

132.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Mersin Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18963) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

133.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18964) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

134.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Amasya Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18965) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

135.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18966) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

136.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18967) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

137.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18968) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

138.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bolu Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18969) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

139.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18970) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

140.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18971) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

141.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18972) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

142.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Adıyaman Belediyesinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18973) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

143.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, özelleştirme kapsamındaki şirketlerin yönetim ve denetim kurulları üyelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18974) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

144.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde-Çiftlik’teki elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18975) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

145.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, üniversite hastanelerinin alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18976) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2006)

146.- Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU’nun, vergi denetmen yardımcısı sözlü sınavına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18977) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

147.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, bir ders kitabının onay süresinin, içindeki bir resmin çıkarılması şartına bağlandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18978) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

148.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, imam hatip ve anadolu imam hatip liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18979) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

149.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, kaynak ve ders kitapları ile yabancı dil öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18980) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

150.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, sözleşmeli öğretmenlerin statüsüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18981) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2006)

151.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya Öğretmenevinin kullanımına yönelik bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18982) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

152.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, bir ilköğretim okulunda öğrencilere roman dağıtılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18983) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2006)

153.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, görevde yükselme sınavına yapılan başvurulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18984) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2006)

154.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, üniversite eğitimini tamamlayan astsubayların derece ilerlemesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18985) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

155.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Türk Barış Gücünün Lübnan’da konuşlandığı bölgede radyoaktif kalıntı olduğu iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18986) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

156.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Bursa’da özelleştirilen 112 acil sağlık hizmeti ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18987) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

157.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Şişli Etfal Hastanesi Başhekimi ile ilgili bir iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18988) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

158.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Erzurum’da tahliyesi planlandığı iddia edilen bir hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18989) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

159.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün şebeke suyuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18990) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

160.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün şebeke suyuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18991) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

161.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün şebeke suyuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18992) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

162.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün şebeke suyuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18993) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

163.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün şebeke suyuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18994) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

164.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün şebeke suyuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18995) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

165.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bir köyün şebeke suyuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18996) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

166.- Sivas Milletvekili Nurettin SÖZEN’in, Sivas İl Halk Sağlığı Laboratuar Müdürlüğüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18997) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

167.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, bir kanser ilacının temininde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18998) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2006)

168.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Özürlüler Kanunu çerçevesinde çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18999) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2006)

169.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, organ ve doku nakline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19000) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

170.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bilişim Çıraklığı Projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19001) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

171.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, yurt dışında yaşayan vatandaşların ortak olduğu şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19002) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

172.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE’nin, özelleştirilmeleri ertelenen şeker fabrikalarına ve pancar kotasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19003) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2006)

173.- Kocaeli Milletvekili Salih GÜN’ün, Kocaeli’de KOSGEB’e tahsisli bir arazinin devredilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19004) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2006)

174.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Düzce’de hayvancılıkla uğraşan bir kooperatifin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19005) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

175.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, bazı ürünlerin fiyatlarına ve çiftçilerin alım gücüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19006) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

176.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, tarımsal desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19007) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2006)

177.- Edirne Milletvekili Nejat GENCAN’ın, çeltik ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19008) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2006)

178.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumu kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19009) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

179.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde-Çiftlik’te don afeti mağduru patates üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19010) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

180.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, kuru meyve kokteyli üretimi ve ihracatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19011) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

181.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, kütlü pamuk üretimindeki kalite ve verim kaybının telafisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19012) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2006)

182.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, ABD Merkezi Haberalma Örgütüne ait uçakların Türk hava sahasını kullanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19013) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

183.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, THY’deki personel alımına ve bir uygulamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19014) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

184.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in,  THY’deki bazı yer hosteslerinin yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19015) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

185.- İzmir Milletvekili Abdürrezzak ERTEN’in, İzmir’in Güzelbahçe İlçesinden geçen otoyoldaki ücretlendirmeye ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/19016) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

186.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bilişim Çıraklığı Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19017) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

187.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, sera gazları salımına ve sel felaketlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19018) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

188.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, hizmete giren camilere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/19019) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

189.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Kazakistan’da saldırıya uğrayan Türk işçilerine ve yurt dışındaki işçilerimizin çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19020) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/11/2006)

190.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN’ın, Cine 5’in TMSF’ye devrinden sonraki yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/19021) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/11/2006)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR ve 57 Milletvekilinin, nanoteknolojinin geliştirilerek ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/397) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

            2.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN ve 49 Milletvekilinin, çocukların mağduriyetine yol açan çeşitli sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/398) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)