BIM Normal kankar81 2 17 2006-11-14T08:36:00Z 2006-11-29T11:48:00Z 2006-11-29T11:48:00Z 1 2039 11624 TBMM 96 27 13636 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 36

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 28 Kasım 2006 Salı  

   

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Mut Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18764) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

2.-   Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, BOTAŞ’ın kamu kurum ve kuruluşlarından alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18765) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

3.-   İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18766) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

4.-   İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, deprem vergisi olarak bilinen vergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18767) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

5.-   Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, nihai tüketiciye satılan enerjiden alınan TRT payına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18768) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

6.-   Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Gümrük Müsteşarlığındaki yolsuzluk iddialarının soruşturulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18769) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

7.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, engellilere uygulanan emlak vergisi muafiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18770) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

8.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, ABD’den ithal edilen pirincin genetik denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18771) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

9.-   İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, iç ve dış borçlanma ile ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18772) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

10.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18773) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

11.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, getirilmek istenen konaklama vergisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18774) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

12.-      Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Artvin Valisinin bir beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18775) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

13.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, YİMPAŞ’ın para hareketleri ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18776) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

14.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, doğal afet ve imar sorunlarındaki yasal düzenleme ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18777) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

15.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Kızılay’ın hazırlattığı üstün insani hizmet nişanı ve madalyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18778) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/11/2006)

16.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, D-400 karayolundaki köprülerin onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18779) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

17.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’nın Orhangazi İlçesi ve Yeniköy Beldesi arasındaki yola ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/18780) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

18.-     Malatya Milletvekili Miraç AKDOĞAN’ın, iç ve dış borçlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18781) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

19.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Hazinenin verdiği teşvik kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/18782) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

20.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18783) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

21.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Posof-Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve yurt dışına çıkış harcına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18784) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

22.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, doğalgaz ve akaryakıt zamlarına ve BOTAŞ’ın belediyelerden alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18785) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

23.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, BOTAŞ’ın kamu alacaklarına ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18786) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

24.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, BOTAŞ’ın alacaklarına ve mali durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18787) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

25.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, belediyelerin BOTAŞ’a olan borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18788) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

26.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, BOTAŞ’ın alacaklarına ve bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18789) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

27.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, doğalgaz zammına ve BOTAŞ’ın alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18790) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

28.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’nın katı atık bertarafı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18791) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

29.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Haşim İşçan Kültür Merkezine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18792) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

30.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, seri cinayetlerden sonra alınan güvenlik önlemlerine ve ihmal iddialarının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18793) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

31.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Söğüt Şenliklerinde yaşanan olaylara yönelik soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18794) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

32.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Taşlıdere Köyü karayoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18795) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

33.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, uçak kaçırma eylemlerine yönelik tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18796) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

34.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, yabancılarla evlenen Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18797) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

35.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Aydın-Kuşadası pis su toplama ve arıtma şebekesi projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18798) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

36.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Güzel Sanatlar Genel Müdürünün aldığı disiplin cezasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18799) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

37.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün yürürlüğe koyduğu bir yönergeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18800) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

38.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Devlet Tiyatrolarında yapılan bazı idareci atamaları ile ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18801) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

39.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Devlet Tiyatrolarının yönetimine ve oyun programlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18802) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

40.-     Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, milletvekili lojmanlarının satışına ve kamu konutlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18803) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

41.-     Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, kamudaki araç alımı, satımı ve kiralanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18804) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

42.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan Hükümet Konağına ayrılacak ödeneğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18805) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

43.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Ardanuç yoluna ayrılacak ödeneğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18806) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

44.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki iki baraj projesine ayrılacak ödeneğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18807) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

45.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’da İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinin kurulması için konulacak ödeneğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18808) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

46.-     Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, ders kitabı dağıtımındaki aksaklıklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18809) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

47.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, sınıf tekrarı yapan öğrencilere yönelik uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18810) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

48.-     Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’da yapımına başlanan yurt binası inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18811) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

49.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, İzmir-Aliağa’da okul alanı olmaktan çıkarılan taşınmaza ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18812) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

50.-     Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, hakkında soruşturma açılan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18813) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

51.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, kuş gribine karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18814) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

52.-     Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Bolu İzzet Baysal ve Köroğlu Devlet Hastanelerindeki bir uygulamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18815) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

53.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, sağlık harcamalarına ve SSK’lı hastaların ilaç harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18816) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

54.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, bir projenin saha koordinatörlüğü kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18817) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

55.-     Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Denizli-Servergazi Devlet Hastanesi Başhekiminin bir uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18818) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

56.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, kuş gribine karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18819) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

57.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, bazı illerimizde yapılan suni tohumlamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18820) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

58.-     Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, Manisa’da üzümlerde görülen bozulmaların araştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18821) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

59.-     Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, Futbol Federasyonu yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/18822) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

60.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, tarım ürünlerinden kesilen BAĞ-KUR primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18823) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

61.-     Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, kuş gribine karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/18824) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

62.-     Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, bir tekne belgesine, yat yapımına ve marinalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18825) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

63.-     Malatya Milletvekili Miraç AKDOĞAN’ın, AB’nin genişlemeden sorumlu komiserinin ve Ankara’daki bir Irak’lı temsilcinin açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/18826) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2006)

64.-     Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR’ın, Artvin Valisinin bir beyanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18827) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

65.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, yeni il kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18828) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

66.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18829) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

67.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Tosya’daki bir gölete, bir baraj projesine ve Devrez Çayının ıslahına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18830) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

68.-     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Antalya’daki taşımalı eğitime ve bir köyün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18831) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2006)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi GÜNEŞ’ ve 30 Milletvekilinin, sosyal hayatı tehdit eden şiddet eylemleri ve diğer suçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/395) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)

            2.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 49 Milletvekilinin, Denizli Sümerbank İplik Fabrikası satışının ve arazisi üzerindeki tasarrufların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/396) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2006)