BIM Normal kankar81 2 38 2006-11-14T08:36:00Z 2007-01-08T14:46:00Z 2007-01-08T14:46:00Z 1 3387 19311 TBMM 160 45 22653 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 35

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 27 Kasım 2006 Pazartesi    

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, AK Parti Bolu İl Kongresinde yaptığı konuşmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14462)

2.-   Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16098)

3.-   Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, mikro krediyle ilgili düzenleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17721)

4.-   Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Muğla’daki liman açılışında yaşanan bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17722)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İsmailağa cemaati olarak adlandırılan bir grup hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17723)

6.-   İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, İsmailağa cemaati olarak adlandırılan bir grupla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17725)

7.-   Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bir köyün elektrik şebekesinin yenilenmesine ve Esenboğa Havalimanı yolu inşaatı ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17726)

8.-   Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Kızılay’ın vereceği madalyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17727)

9.-   Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, bir yeğeninin görevine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17728)

10.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, terörle mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17729)

11.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İstanbul’daki bir alışveriş merkezinin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17730)

12.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Türkiye’de ve AB ülkelerindeki memur sayısına ve memur maaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17731)

13.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, çeşitli mal ve hizmet ücretleri ile vergilerde ve memur maaşlarındaki artış oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17732)

14.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, bazı sosyo-ekonomik sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17733)

15.-     Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Atatürk Olimpiyat Stadında yaşanan ulaşım sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17734)

16.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Yasin El Kadı hakkındaki bazı işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17735)

17.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, ABD ile imzalandığı iddia edilen bir mutabakat belgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17736)

18.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Suudi Arabistan Kralının İstanbul’daki arazisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17738)

19.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, KKTC Hükümetinin istifasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17739)

20.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Göcek Tüneli geçiş ücretlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/17740)

21.-     Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, ilçe ve köylerden il merkezlerine yönelik göç sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/17742)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Orhangazi Stadyumuna hayatını kaybeden bir sporcunun adının verilip verilemeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/17749)

23.-     Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Artvin’e doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17756)

24.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye aleyhine açılan bir davanın takibine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17757)

25.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, İkinci Bandırma Sülfürik Asit Tesisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17758)

26.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, elektrik kesintilerine ve Irak’a elektrik satışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17759)

27.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Türkiye-İsrail ümit milli futbol takımları maçının Trabzon’dan Ankara’ya alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17760)

28.-     Adana Milletvekili Mehmet Ziya YERGÖK’ün, bir açılışta yapılan eyleme ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17761)

29.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, polisin bazı olaylara müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17762)

30.-     İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, bazı belediyelerin dağıttığı yayınlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17763)

31.-     Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, İsmailağa Camii Kuran Kursu binasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17764)

32.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul-Çobançeşme Fidanlığı arazisinin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17765)

33.-     İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, haklarında soruşturma izni istenilen belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17767)

34.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, KÖYDES Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17768)

35.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının imar sınırlarını artırdığı projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17769)

36.-     Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Vakıflar Zeytinliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17770)

37.-     Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, vergi denetmenlerinin yer değiştirmelerine ve bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17774)

38.-     Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, Bakanlık Müsteşarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17779)

39.-     Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, yurt dışına yüksek lisans için burslu gönderilen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17782)

40.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, şehit olan askerlere ve terörle mücadele eğitimine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17785)

41.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, ilaç bedeli ödemeleriyle ilgili kararlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17787)

42.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bir ilacın bedelinin ödenmemesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17788)

43.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, hekim istihdamındaki bazı durumlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17790)

44.-     Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, kamu sağlık kuruluşları yöneticilerinin özel sağlık kuruluşlarıyla ilişkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17791)

45.-     Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, bir kanser ilacının bedeli ödenecek ilaçlar listesinden çıkarılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17792)

46.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, bazı hastalara ucuz kalp kapakçığı takıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17793)

47.-     Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, yabancı bankaların TMSF’ye devredilen bankalardan alacakları ile ilgili IMF’ye teminat verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/17797)

48.-     Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, fındık üreticilerinin düzenledikleri Ordu mitingiyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17798)

49.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, KKTC’deki bazı siyasi gelişmelerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17802)

50.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Borçka ve Deriner barajlarının yol sorunu nedeniyle çalıştırılamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17803)

51.-     Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya gezisinde asılan pankart ve afişlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17804)

52.-     Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, bedeli ödenecekler listesi dışında bırakılan ilaçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17805)

53.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, MKE’nin silah satışına ve bireysel silahlanmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17806)

54.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, bir kanser ilacının bedeli ödenecek ilaçlar listesinden çıkarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17807)

55.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, kamu ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17808)

56.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, gazilerin sağlık karneleriyle ilgili bir uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17809)

57.-     Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, 725. Ertuğrul Gaziyi Anma ve Söğüt Şenliklerinde yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17810)

58.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Çeşme’den çıkış yapan ihraç malı yüklü araçlara motorinde vergi muafiyeti sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17811)

59.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, KKTC’deki bazı siyasi gelişmelerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17812)

60.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, denetim elemanlarının bazı ek ödemelerinin kaldırıldığı ve iş yüklerinin artırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17813)

61.-     Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, Eskişehir’deki bir TOKİ projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17814)

62.-     İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Sivas’taki Kongre Müzesi bahçesinin kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17815)

63.-     Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, Bulgaristan’dan transit geçiş ücretine ve yurt dışına çıkış harcına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17817)

64.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Sayıştay Kanunu Teklifindeki üye seçimiyle ilgili hükme ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17820)

65.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Sayıştay Kanunu Teklifindeki KİT’lerin denetimiyle ilgili hükme ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17821)

66.-     Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, akaryakıt kaçakçılığı konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporundaki tespitlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17822)

67.-     Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Başbakanlık Koruma Müdürlüğü personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17823)

68.-     Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, bazı kaçak yayınlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17824)

69.-     İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Başbakanlık binasına ilave kat yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17825)

70.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, TOKİ ve Muğla Belediyesince yaptırılan konutların satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17826)

71.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, şehitlere ve şehit yakınlarına yapılan yardıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17827)

72.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, vakıf üniversitelerine, üniversite hastanelerine ve devlet üniversitelerine yönelik yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17828)

73.-     Muğla Milletvekili Gürol ERGİN’in, KÖYDES Projesinin kapsamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17829)

74.-     İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ’ın, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/17830)

75.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Seydişehir Tapu Müdürlüğünün yaptırdığı bir kadastro çalışmasına yönelik iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/17831)

76.-     Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Bozöyük-Adapazarı karayolu projesi ile Seyitgazi-Alpu karayolu onarım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/17833)

77.-     İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, İstanbul-Beykoz’daki kadastro çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/17834)

78.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Başbakanlık Tanıtma Fonunun desteklediği uygulamalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/17842)

79.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Başbakanlık Tanıtma Fonunun desteklediği uygulamalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/17843)

80.-     Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Hollanda’daki Türk milletvekili adaylarıyla ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/17845)

81.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Boğaziçi’ndeki imar yetkilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/17847)

82.-     Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ’ın, memurların alım gücüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/17848)

83.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, inşaatı tamamlanmış atıl durumdaki yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/17851)

84.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TETAŞ’ın elektrik alım ve satımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17853)

85.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Bakanlığın bir avukatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17854)

86.-     Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin elektrik piyasasına etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17855)

87.-     Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Kemerköy Termik Santrali bünyesindeki bir sitenin inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17856)

88.-     Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Yasin El Kadı hakkındaki işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17858)

89.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, bir şahıs hakkındaki silahlı çete soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17859)

90.-     İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, bazı kıyafetleri giyenler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17861)

91.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Dikmen Vadisindeki bir projesiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17862)

92.-     Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Antalya’daki trafik kazası riski yüksek noktalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17863)

93.-     Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Manavgat Toptancı Hali Müdürünün atanma şartlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17864)

94.-     İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Büyükşehir belediye meclisleri kararları aleyhine açılan davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17865)

95.-     İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul’daki bir tünel inşaatı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17866)

96.-     Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, BELBİM eski Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17867)

97.-     Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bazı görevlendirmelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17868)

98.-     İstanbul Milletvekili Ali Kemal KUMKUMOĞLU’nun, Kurtköy toplu konut bölgesindeki bir arsayla ilgili iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17869)

99.-     Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, köye dönüş yapan Süryanilerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17870)

100.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, İstanbul-Maltepe-Başıbüyük Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17871)

101.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kuğulu Park civarındaki katlı kavşak projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17872)

102.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kuğulu Park civarındaki katlı kavşak projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17873)

103.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, bir vergi denetmeninin tayini ile ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17876)

104.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, emlak vergisi ve kiralardaki artışa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17877)

105.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, emlak vergisi ve tapu harçlarındaki sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17879)

106.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, vergi kayıp ve kaçakları ile denetim elemanlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17881)

107.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, okullarda tahsil edilen paralara ve okulların giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17884)

108.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir’in OKS’deki başarı düzeyine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17886)

109.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, güvenlik güçlerinin can yeleği kullanımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17895)

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, hastalara takılan kalp kapakçıklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17896)

111.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bir kanser ilacının bedeli ödenecek ilaçlar listesinden çıkarılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17897)

112.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, AB finansmanındaki engellilerle ilgili bir projeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17898)

113.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, SSPE hastalığına ve bir iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17899)

114.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, Alaplı Devlet Hastanesinin uzman ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17900)

115.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Demre-Üçağız Köyünün doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17902)

116.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, cari açığa ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/17910)

117.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, özelleştirilen Türk Telekomun denetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17911)

118.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, TRT’deki bir diziye, çalışanların özlük haklarına ve Genel Müdür Vekiline ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/17913)

119.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, kızamık aşısına ve bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17914)

120.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, bir işadamı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17919)

121.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, çölyak hastalarının bir besininin bedelinin geri ödemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17922)

122.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, bazı İran uçaklarının zorunlu inişe tabi tutuldukları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17923)

123.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Başbakanlık muhabirlerine yönelik bazı uygulamalara ve haberciliğe müdahale iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17925)

124.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, KÖYDES Projesinde köylere kaynak dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17926)

125.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, şehirlerarası otobüs işletmelerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17927)

126.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, belediyelerin gelirini artırmak için getirilecek yeni vergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17928)

127.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Muğla’daki orman yangınlarına ve enerji nakil hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17934)

128.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Karaköy Termik Santrali sosyal tesisleri inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17935)

129.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma kartlarındaki ücretsiz aktarma süresine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17936)

130.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı yer saatine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17937)

131.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Hatay İl Özel İdaresinin ihalelerine ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17938)

132.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Beyşehir-Mesutlar Köyünü ilçe merkezine bağlayan yola ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17939)

133.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanının bir toplantıya alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17940)

134.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Ankara’nın altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17941)

135.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, ilave ödemesi bulunmadığı halde ek ödemeden yararlanamayan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17942)

136.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bazı ilaçların geri ödemesi yapılan ilaçlar listesinden çıkarılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17943)

137.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Rize’de onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17950)

138.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17955)

139.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17962)

140.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Adıyaman’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17964)

141.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars’ta onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17965)

142.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Ağrı’da onarımda bulunan ve derslik açığı olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17969)

143.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Antakya Devlet Hastanesi ihaleleriyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17988)

144.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, gıda ambalajında kullanılan malzemelerdeki bazı maddelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17993)

145.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Ankara karayolundaki kavşak ve köprü çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/17995)

146.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, şehirler arası otobüs işletmelerinin sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17999)

147.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, bir milletvekiline ait kitaptaki ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18002)